2002010125 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pitkittyvä epäselvyys talouden suunnasta lisää epävarmuutta

1.11.2002 15:50

Pitkittyvä epävarmuus talouden suunnasta on heikentänyt kuluttajien luottamusta. Suomalaisten usko oman taloutensa kehitykseen on edelleen suhteellisen hyvä, mutta epävarmuus näkyy työttömyyden pelon lisääntymisenä. Lokakuussa 44 prosenttia kuluttajista uskoi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Kuukautta aikaisemmin työttömyyden kasvuun uskoi 36 prosenttia kuluttajista.

Heikentyneestä luottamuksesta huolimatta kuluttajat pitävät rahatilannettaan hyvänä ja kestokulutustavaroiden ostamista ja lainanottoa kannattavana. Lisääntynyt epävarmuus on vaikuttanut siihen, että lainanottoaikeet asunnon ostoa varten ovat hieman vähentyneet alkuvuoden huippuluvuista. Asuntojen hintojen nousuvauhti onkin tasaantunut, vaikka asuntokauppa käy edelleen vauhdikkaasti.

Myös teollisuuden luottamus laski lokakuussa. Sitä laskivat erityisesti tilauskannan heikentyminen ja epävarmuus lähikuukausien tuotannosta. Teollisuuden ja työnantajien mukaan tilauskanta on selvästi normaalia alempi ja kapasiteetin käyttöaste matalahko. Teollisuuden tuotannon supistuminen jatkui edelleen syyskuussa.

Negatiiviset viestit eivät ole jääneet tupo-neuvottelijoita huomiotta. SAK:n apulaisjohtajan Matti Viialaisen mielestä talouden elvytystoimet on aloitettava välittömästi. Tulopoliittisen ratkaisun yhteyteen suunnitteilla olevasta työllistämispaketista osa pitäisi hänen mukaansa toteuttaa jo tänä vuonna lisäbudjetin yhteydessä. SAK haluaisi lisää valtion tukea muun muassa asuntorakentamiseen ja telakoille. Viialaisen mielestä kaikki EU:n sallimat tuet tulee ottaa käyttöön, koska telakoita uhkaavat mittavat lomautukset. SAK:n ajaman tukipaketin hinta on noin sata miljoonaa euroa.

Myös STTK haluaa rakentaa tupon yhteyteen tukipakettia. Järjestölle ei riitä SAK:n ajama sadan miljoonan euron paketti. STTK:n yksikönjohtajan Matti Hynysen mukaan tukipaketin pitäisi olla kaksin- tai kolminkertainen budjettiriihenkin yhteydessä vilautettuun sataan miljoonaa euroon verrattuna. Akavakin haluaa hallitukselta veronkevennysten lisäksi työllisyyttä edistäviä toimia.

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto TT haluaa puolestaan jarruttaa keskustelua tupon yhteyteen rakennettavista tukipaketeista. Järjestö haluaa keskittyä tupo-pöydässä olennaiseen. Työnantajien näkemyksen mukaan tärkeimmät työllisyyttä koskevat ratkaisut tehdään tupo-pöydässä palkkaratkaisujen yhteydessä. Vastuu työllisyyden kehityksestä kuuluu TT:n mielestä työmarkkinajärjestöille eikä maan hallitukselle. Käytännössä TT:n kanta tarkoittaa sitä, että palkankorotukset pitäisi suhteuttaa hidastuvaan kasvuun ja elvytystoimista tulisi päättää erikseen.

Lipposen hallituksen kannalta työttömyyden kääntyminen nousuun on ongelmallista. Peräkkäisistä, suhteellisen maltillisista tupo-ratkaisuista ja tuloverojen kevennyksestä huolimatta työttömyyden vähentäminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Urakka osoittautui liian kovaksi pitkästä nousukaudesta huolimatta. Nyt suunnitteilla oleva tukipaketti pitäisi rahoittaa ottamalla lisää velkaa.

Epävarmuus talouden suunnasta näyttää jatkuvan pitkälle ensi vuoden puolelle. Se lisää vaalien lähestymisen ohella paineita tupo-ratkaisun syntymiseen. Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen talouskasvun kannalta avainasemassa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?