Kolmas neljännes paremmin - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Aldatan liikevaihto ja tulos pienenivät tammi-syyskuussa

Julkaistu: 31.10.2002 9:50

Aldata Solutions Oyj:lle tämä vuosi on merkinnyt hienoista alamäkeä keskeisissä tunnusluvuissa. Yrityksen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 45,5 miljoonaa euroa (49,8), liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3,8 milj. euroa (4,4) ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (3,6). Kolmannella neljänneksellä kannattavuus jo lisääntyi.

Vuotta aiemmassa vertailuliikevaihdossa oli mukana Barcode-liiketoiminnan liikevaihtoa 1,9 miljoonaa euroa. Ulkomaisen liikevaihdonosuus konsernin liikevaihdosta oli 76,2 prosenttia.

Konsernin myyntikate oli tammi-syyskuussa 35,0 miljoonaa euroa (34,9). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 2,1 miljoonaa euroa (3,6).

Osakekohtainen tulos oli -0,002 euroa (0,029).

Kolmas neljännes

Aldata-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (15,0) ja myyntikate oli 12 miljoonaa euroa (10,3). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 2,4 miljoonaa euroa (1,1) ja liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa (0,8). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,5 miljoonaa euroa (0,8).

Kolmannella neljänneksellä tehtiin ruotsalaista tytäryhtiötä Melior Utbildning AB:tä koskeva kertaluonteinen liikearvon alennus määrältään0,7 miljoonaa euroa, jonka seurauksena koko kyseinen liikearvo poistettiin. Tämä oli seurausta Melior Utbilding AB:n jäljellä olevan liiketoiminnan integroimisesta konsernin Ruotsin tytäryhtiöön Aldata Solution AB:hen.

Näkymät ja tilauskanta

Yhtiö pitää vuoden 2002 kasvu- ja kannattavuusennusteen ennallaan. Koko vuoden 2002 liikevaihto on noin 61-64 miljoonaa euroa. Vuoden 2002liikevoitto ylittää vuoden 2001 liikevoittotason. Kaupan ohjelmistojen liiketoiminnan volyymi kasvaa vtänä vuonna verrattuna vuoteen 2001.

Vuoden 2002 viimeisen neljänneksen aikana myynti ja liikevoitto tulevat kasvamaan huomattavasti verrattuna ensimmäiseen kolmeen neljännekseen, jolla on voimakas vaikutus liikevoittoon.

Aldata-konsernin seuraavan 12 kuukauden tilauskanta oli 32,1 miljoonaa euroa syyskuussa 2002 (kesäkuun 2002 tilauskanta oli 29,5 miljoonaa euroa).

Yhtiön näkemys vuoden 2003 liiketoiminnan kehityksestä on positiivinen. Toimitusketjun hallintaohjelmisto -liiketoiminnan kasvu jatkuu, vahvimmin Keski-Euroopan markkinoilla. Myymäläohjelmistojen markkinoiden kehittymistä hidastanut investointipatouma purkautuu vuoden 2003 aikana ja myös myymäläohjelmistoliiketoiminta kehittyy vuonna 2003 positiivisesti.

Vuonna 2002 aikana tapahtuneet investoinnit omiin tuotantoresursseihin ja systeemi-integraattorisopimuksilla aikaansaatu kapasiteetin lisäysnäkyvät vuonna 2003. Ne mahdollistavat jalansijan saannin uusilta markkinoilta ja ovat edellytys entistä nopeammalle kasvulle.