Xfera seuraava kohde - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Saksan Group 3G saattaa siirtyä Telefónica Móvilesille

Julkaistu: 25.10.2002 11:38

Sonera Oyj:n päätettyä vetäytyä Saksan umts-osakkuusyhtiöstään, Group 3G:stä Soneran kumppani, espanjalainen Telefónica Móviles SA voi nostaa yhtiön osakepääomaa ja pudottaa Soneran omistuksen nollaan. Se voi myös ostaa Soneran osuuden, jos fuusio Telia AB:n kanssa toteutuu.

Sonera arvioi, että espanjalaisyhtiö voi Group 3G:n oman pääoman riittävyyden varmistaakseen päättää korottaa yhtiön osakepääomaa. Tämän vuoksi Sonera arvioi oman osuutensa voivan laimentua merkittävästi tai jopa aleta nollaan.

Laimentuminen perustuu Group 3G:lle osakepääoman korotuksen hetkellä määriteltävään käypään markkina-arvoon. Laimennus tai nollaus ei kuitenkaan aiheuta Soneralle lisätappioita.

Sonera kirjasi oman 42,8 prosentin omistuksensa arvon Group 3G:stä nollaan, eikä sen vuoksi kirjaa enää siitä osakkuusyhtiötappioita. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä Soneran osuus tappiosta 16 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Soneran kirjaamat arvonalennukset Saksan ja Italian umts-investoinneista ovat 4,280 miljardia euroa.

Telia-fuusio vaikuttaa

Soneran ja Telian suunnitellun yhdistymisen toteutuminen antaa lisäksi Telefónica Móvilesille oikeuden ostaa optionsa mukaisesti Soneran Group 3G -omistusosuus käypään markkina-arvoon.

Markkina-arvo määritellään vähintään kahden kansainvälisen investointipankin antaman arvionperusteella. Investointipankeista toisen valitsee Sonera ja toisen Telefónica Móviles.

Xferaan lisää rahaa?

Espanjalaisesta Xfera-yhtiön, josta Sonera omistaa14,2 prosenttia tasearvoksi Sonera kirjasi 72 miljoonaa euroa. Sonera on sitoutunut sijoittamaan Xferan omaan pääomaan enimmillään 278 miljoonaa euroa.

Espanjan hallitus vapautti osan alunperin 428 miljoonan euron määräisistä toimintatakauksista kesä- ja heinäkuussa 2002. Jäljellä olevien toimintatakausten määrä oli syyskuun lopussa 383 miljoonaa euroa.