200205168 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

KTV: Epävarmaan talouskehitykseen sopii ostovoiman turvaava palkkaratkaisu

Julkaistu: 16.10.2002 20:35

Kunta-alan ammattiliiton KTV:n puheenjohtajan Tuire Santamäki-Vuoren mielestä nyt alkaneella työmarkkinakierroksella on pyrittävä palkkaratkaisuun, joka turvaa vakaan ostovoiman kehityksen. Hänen mukaansa se kantaa parhaiten talouden hitaan kasvuvaiheen yli.

– Kansainvälisen talouskehityksen riskien kasvaessa kotimainen talouskasvu ja työllisyys ovat yhä enemmän kotitalouksien kulutuksen varassa, Santamäki-Vuori muistutti KTV:n työmarkkinaseminaarissa Lahdessa eilen.

Santamäki-Vuoren mielestä kuluttajien luottamus on toistaiseksi säilynyt hyvänä, koska laajoihin irtisanomisiin ei ole turvauduttu. Hän kaipasi työnantajilta jatkossakin pidättäytymistä irtisanomisista ja määräaikaisuuksien vähentämisestä.

– Työvoimavähennysten aiheuttama turvattomuus voi hyvinkin nopeasti muuttaa mielialoja ja laukaista työttömyyden kasvua ruokkivan kehityksen.

Santamäki-Vuoren mielestä myös kuntatyönantajien tulisi tuntea vastuunsa ja pitää yllä mainettaan turvallisten työpaikkojen tarjoajana. Talousvaikeuksiin yllättäen ajautunut Helsinki on erityisesti Santamäki-Vuoren hampaissa.

– Helsingin suunnitelma 4 000 määräaikaisen työsuhteen vähentämisestä on äärimmäisen lyhytnäköinen.

KTV haluaa, että nyt käynnistyneiden tupo-neuvottelujen yhteydessä sovittaisiin myös kuntien palkkausjärjestelmän korjausohjelmasta, jolla pitkällä aikavälillä korjattaisiin kunta-alan jälkeenjääneisyyttä palkoissa. Santamäki-Vuoren mukaan palkat ovat kunnissa noin 7–8 prosenttia alle yksityisen ja valtion vastaavien tehtävien. KTV tavoittelee palkkausjärjestelmää, joka synnyttää myös kunta-alalle palkkaliukumia.

KTV:lle on äärimmäisen tärkeää, että mahdollisessa tupossa palkankorotusten rakenne perustuu edelleen solidaariselle pohjalle, jossa on yleiskorotuksen ohella matalapalkkaerä.

Santamäki-Vuoren mielestä tulopoliittinen ratkaisu ei kuitenkaan voi syntyä pelkkänä raharatkaisuna. Myös työnantajan vieroksumissa laadullisissa asioissa on hänen mukaansa edettävä.

KTV:lle tärkein laadullinen tavoite on luottamushenkilöstön aseman parantaminen. Se ei Santamäki-Vuoren mukaan olisi edes kovin kallis työnantajalle.

SAK:lainen KTV on noin 200 000 jäsenellään Suomen suurin ammattiliitto.

Tuoreimmat osastosta