200207345 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Löydä sisäinen yrittäjyytesi

Julkaistu: 11.10.2002 17:30

Kirjat

Muutosjohtamisesta ja yritysten organisatorisista kilpailutekijöistä on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Yksi tällainen on KTT Jarna Heinosen ja KTM Irma Vento-Vierikon kirja ”Sisäinen yrittäjyys. Uskalla, muutu, menesty”.

Kirjan perusviesti on, että työntekijät pitäisi saada toimimaan kuin itsenäiset yrittäjät: innovatiivisesti, tuloshakuisesti, riskiä ottaen ja vastuuta kantaen. Tekijät määrittelevät yrittäjyyden taloustieteilijä Joseph Schumpeteria mukaillen: Yrittäjyys on tulemisen ja muuttumisen prosessi, ei niinkään tila.

Sisäisellä yrittäjyydellä isokin organisaatio saadaan iskukykyiseksi. Myös kadonnut työnilo löytyy.

Kirja muistuttaa, että organisaatiokulttuuri luo tarvittavan kasvualustan sisäiselle yrittäjyydelle. Sisäistä yrittäjää ei voi johtaa. Johtaja luo vain edellytykset sisäiselle yrittäjyydelle.

Yrittäjämäinen organisaatio on jatkuvasti oppiva ja asiakaslähtöinen. Elinikäinen oppiminen luo edellytyksiä selvitä jatkuvista muutoksista, joita tapahtuu niin ympäristössä kuin yrityksen sisällä.

Jotta yrittäjyyden sisäistäneet yksilöt eivät toteuttaisi vain omia innovatiivisia mielijohteitaan, on johto määritellyt yritykselle yhteisen vision, jota kohti kaikki kulkevat yhteiset arvot tukipuinaan. Avoimuus ja luottamus ovat myös tällaisen organisaation ominaisuuksia ja tietenkin kannustavat palkitsemisjärjestelmät.

Myöskään yhteisöllisyyttä ei ole unohdettu. Vaikka sisäinen yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus, voi siihen liittyä myös voimakas yhteisöllisyys, jolloin kyse on esimerkiksi tiimistä, työryhmästä tai osastosta.

Jäykät ja hierarkkiset organisaatiot ovat kaiken pahan alku ja juuri. Ne tappavat avoimuuden ja monialaisuuden. Organisaatioiden pitää kannustaa luovuuteen ja riskinottoon. Joissakin yrityksissä palkitaan ”kuukauden mokasta”, ja mikäpä sen kannustavampaa kuin tallailla firman käytäviä henkinen aasinhattu päässään.

Heinosen ja Vento-Vierikon kirja on pamflettimainen opastus kohti dynaamisempaa yrityskulttuuria. Kirja sopii selattavaksi, kun yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt järjestävät sisäistä koulutusta tai esimiesvalmennusta.

Tekijät ovat vakuuttuneita teesiensä oikeellisuudesta, mutta lukijan kannattaa ottaa lievä takanoja. Organisaatioteoriat elävät ajassa. Yhtenä päivänä yritysten suuret kertomukset ovat postmodernisti ohitse. Toisena päivänä totuus löytyy kaaosteoriasta.

Lukijalle yleisohjeeksi voisikin antaa, että seuratkaa filosofiaa ja fysiikkaa, niin tiedätte jo vuosia etukäteen, mitä muutosvaatimuksia organisaatioihinne kohdistuu. Olkaa aikaanne edellä. Löytäkää sisäinen yrittäjyytenne.

Jarna Heinonen, Irma Vento-Vierikko: Sisäinen yrittäjyys. Uskalla, muutu, menesty. Talentum, 2002.

Tuoreimmat osastosta