200207558 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Finpro toimii Puolassa aktiivisena yrityskonsulttina

Julkaistu: 1.10.2002 19:16

Yhteyksiä on parannettu myös maassa toimiviin suomalaisyrityksiin

Finpron Puolan toimiston johtajan Markku Kuisminin mielestä suomalaisyritysten juurtumisponnistelut vieraaseen maahan on nähtävä mieluummin prosessina kuin projektina.

– Räätälöityjen markkinatutkimusten laatiminen ei yksin riitä, vaan tutkimusten tulisi johtaa myös potentiaalisten yhteistyökumppanien etsimiseen, etabloitumissuunnitelmien laatimiseen ja siihen liittyvien riskien arviointiin, Kuismin täsmentää.

Kuisminilla, 42, oli kymmenen vuoden kokemus Puolan liikemaailmasta hänen aloittaessaan viime kesäkuussa työnsä Finpron Puolan toimiston johtajana. Hän oli työskennellyt 1990-luvulla muun muassa Huurteen ja Cultorin palveluksessa Puolassa.

Finpron ydinajatuksena on auttaa suomalaisia yrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksiä, nopeuttaa tätä prosessia ja pienentää siihen kuuluvia riskejä.

Yhä 60-prosenttisesti kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamasta Finprosta on kehkeytymässä entistä selvemmin bisneskonsultti, eli vientikeskusten vetäjiksi on ryhdytty palkkaamaan osaajia suoraan liike-elämästä.

Finpro pyrkii toimimiaan yritysten apuna paljon kauemmin kuin sen edeltäjä Ulkomaankauppaliitto.

– Olemme ryhtyneet Puolassa parantamaan oma-aloitteisesti yhteyksiä myös maassa jo toimiviin suomalaisyrityksiin, Kuismin tähdentää.

Myös katutason tietoja kannattaa hyödyntää

Varsovan toimistossa työskentelee neljä paikallista konsulttia, joiden tehtävänä on seurata valittuja toimialoja, yrityksiä ja lainsäädäntöä.

– On tärkeää hyödyntää myös niin sanottua katutason tietoa. Suomalaisyritysten saavuttamista menestystarinoista ja selviytymishistorioista pitäisi ottaa oppia, hän sanoo.

Kuisminin mielestä kaiken tiedon liittäminen operatiivisella tasolla paikalliseen bisneskulttuuriin on tärkeää.

Puolassa vallitseva raju kilpailu edellyttää yrityksiltä riittävää investointivalmiutta, etenkin markkinoinnissa.

– Kansainvälistymishankkeita on syytä seurata askel askeleelta, ja niille on varattava kylliksi aikaa. Paikalliset liikekumppanit kannattaa etsiä huolella, ja niiden taustat pitää selvittää perin pohjin, Kuismin sanoo.

Kasvulukuihin ei pidä tuijottaa liikaa

Kuismin antaa kiitosta suomalaiselle kauppakillalle erinomaisesta avusta partneriverkoston rakentajana.

– Suomessa tuijotetaan liian yksisilmäisesti kasvulukuihin, sillä siinä saattaa unohtua Puolan kokonaisvolyymi ja potentiaaliset mahdollisuudet.

Suomalaisyritykset ja myös bisnesmatkailijat ovat ottaneet Finpron Puolan toimistoon yhteyttä lähes päivittäin. Asialla on ollut yrittäjiä kultasepistä it-yrityksiin.

Suomalaisia kiinnostavat Puolassa eniten rakentaminen, ympäristöhankkeet, elintarvikebisnes ja tietoliikenne.

Kuismin uskoo, että infrastruktuurihankkeet teiden rakentamisineen ja kauppojen jakeluvarastot tarjoavat lähivuosina konsulteille ja tavarantoimittajille runsaasti mahdollisuuksia päästä vihreälle oksalle.

– Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa myös jätteiden ja jätevesien käsittelyssä sekä kierrätyksessä.

Elintarvikealalla tulevaisuuden hyödykkeisiin lukeutuvat muun muassa funktionaaliset elintarvikkeet, joista malliesimerkkinä on Raision tänä vuonna Puolassa lanseeraama Benecol-margariini.

– Sopivalla yrityskonseptilla voi pärjätä yhä myös tietoliikenne- ja kommunikaatiobisneksessä, Kuismin sanoo.

Tuoreimmat osastosta