200201585 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Myös salkunhoitotapaa reitataan

Julkaistu: 27.9.2002 15:33

Sijoitusrahaston tuotto voi perustua salkunhoitajan tuuriin tai taitoon. Luottoluokitusyhtiö Standard & Poor’sin salkunhoidon reittaus pyrkii perinteisiä tuotto-riski-luokituksia perusteellisemmin kuvaamaan salkunhoidon laatua. Rahaston kurinalainen sijoitustoiminta ja yllätyksetön päätöksenteko ovat hyvää salkunhoitoa, joka pitkän päälle takaa varmemmin hyvät tulokset kuin sattumanvarainen ja yllätyksellinen toiminta.

S&P:n salkunhoidon reittaus (management rating) poikkeaa olennaisesti yleisemmistä rahastoreittauksista. Salkunhoidon arvosanassa rahaston tuottohistorialla ja tuoton vaihtelulla on vain pieni merkitys (30 prosenttia koko arvostelusta) ja salkunhoitotavalla pääpaino (70 prosenttia). S&P selvittää salkunhoidon tapaa kuten salkunhoitoryhmän työtapaa, organisaatiota, taustayhteisöä ja sijoitusprosessia haastatteluin.

Muun muassa S&P:n oma Micropal ja kilpaileva analyysiyhtiö Morningstar julkaisevat perinteisiä rahastoreittauksia, joissa rahastot saavat arvosanansa pääosin toteutuneen tuoton ja riskin perusteella. Näissä rahastot saavat arvosanansa tähtinä, joiden määrä kuvaa rahaston menestystä suhteessa muihin vastaaviin rahastoihin.

Salkunhoidon reittauksia S&P kuvaa vastaavin A-, AA- ja AAA-arvosanoin kuin laajemmin tunnetuissa luottoluokituksissa. AAA kuvaa parasta, AA erittäin hyvää ja A hyvää salkunhoitotapaa. S&P vertaa rahastoja aina saman rahastotyypin muihin rahastoihin.

Luokitusyhtiö pyrkii vaalimaan arvosanojaan ilmoittamalla, että vain 20 prosenttia parhaista sijoitusrahastoista voi saada salkunhoidon A-AAA-reittauksen. Salkunhoidon reittaukset ovat rahastoyhtiöille maksullisia toisin kuin tuottoon perustuvat erilaiset tähtireittaukset.

Pohjoismaisista rahastoyhtiöistä ilmeisesti ensimmäisenä salkunhoitoaan on ryhtynyt reittaamaan Carnegie. Standard & Poor’sin rahastosivujen (www.funds-sp.com) mukaan Carnegien lääketeollisuusrahasto Medical on saanut arvosanan A. Carnegien mukaan myös Nordic Markets ja Worldwide -rahastot on reitattu.

Tuoreimmat osastosta