200208515 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kvartaalikapitalismia ei pidä tuomita oikopäätä

25.9.2002 16:11

Kuluvan vuoden aikana eri puolilla maailmaa paljastuneet yritysjohdon väärinkäytökset ovat ruokkineet kritiikkiä niin sanottua kvartaalikapitalismia ja johdon optiojärjestelyjä kohtaan. Johdon ahneus on nähty päämotiivina sille, että eräissä yrityksissä on lähdetty tulosten ja kirjanpidon kaunistelun tielle. Luvassa olleet henkilökohtaiset optioedut ovat ohjanneet yrityksen toimivaa johtoa turvautumaan rikollisiin menettelyihin yrityksen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

On selvää, että rikollisin keinoin tehty yritysten tulosten kaunistelu ja kirjanpidon manipulointi ovat ehdottoman tuomittavia asioita. Yksittäisten henkilöiden tekemistä väärinkäytöksistä ja rikoksista ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä erilaisten järjestelmien toimivuudesta. Yritysjohdon palkitseminen optio-ohjelmilla voi olla edelleen toimiva ja hyvä motivointijärjestelmä. Samalla tavalla yrityksen tuloksen seuraaminen tarkasti vuosineljänneksittäin antaa hyvän kuvan siitä, miten yrityksen liiketoiminta kehittyy.

Kaikkia järjestelmiä on kuitenkin osattava käyttää taitavasti, jotta ne toimivat toivotulla tavalla. Jos yrityksen tulosta tarkastellaan vain ja ainoastaan neljännesvuosittain julkaistavan tuloksen perusteella joudutaan metsään. Sijoittaja ei pysty tällä tavoin erottamaan hyviä yrityksiä keskinkertaisista. Joissakin tapauksissa jopa huonon yrityksen erottaminen hyvästä voi olla vaikeaa. Sijoittaja tarvitsee välttämättä myös muuta tietoa yrityksestä, joka liittyy pidempijänteiseen kehittämiseen.

Sama koskee optio-ohjelmia. Hyvä optio-ohjelma on omistajien laatima ja siihen sisältyvät tavoitteet on asetettu realistisesti. Optio-ohjelmalla voidaan parantaa yritysjohdon motivaatiota ja tahtotilaa, mutta sillä ei voida muuttaa toimialan markkinatilannetta. Väärin asetetut optio-ohjelman tavoitteet eivät kannusta johtoa eivätkä edistä siten omistajien etua. Pahimmassa tapauksessa ylivirittynyt tahtotila voi johtaa toimivan johdon jopa rikoksen poluille.

Jälleen kerran on helppo todeta, että totuus löytyy jostakin kultaisen keskitien vaiheilta. Kvartaalikapitalismilla on ilman muuta oma sijansa modernissa sijoitustoiminnassa. Osa sijoittajista on laatinut sijoitusstrategiansa siten, että he elävät osavuosikatsausten rytmissä. Tällainenkin sijoitustoiminta voi olla hyvin tuottoisaa. Osa sijoittajista harjoittaa pitkäjänteisempää sijoittamista ja tarvitsee tällöin runsaasti tietoa yrityksestä ja sen pitkän aikavälin kehittämisestä.

Yritysjohdon optioita koskee sama huomio. Hyvä optio-ohjelma palkitsee yritysjohtoa omistajien kannalta hyvin tehdystä työstä omistajien kannalta edullisella tavalla. Tietoja johdon optio-ohjelmista on vaadittu yritysten vuosikertomuksiin ja niiden vaikutuksia on vaadittu kirjattavaksi tuloslaskelmaan. Tässä asiassa keskustelu jatkuu, mutta sijoittajien on joka tapauksessa hyvä saada tietoa yrityksessä käynnissä olevista optio-ohjelmista, jotta sijoittaja voi ainakin teoriassa itse arvioida ohjelman toimivuutta. Tieto huonosta optio-ohjelmasta voi olla sijoittajalle myös varoitus piilevistä riskeistä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?