20020843 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yhtiöveron uudistukseltaon pudonnut pohja

20.9.2002 14:20

Elinkeinoelämän kaikki keskeiset järjestöt ovat lähteneet voimakkaasti puolustamaan nykyistä yhtiöveron hyvitysjärjestelmää eli niin sanottua avoir fiscalia. Yhtiöveron hyvityksellä osakkeen omistajalle taataan se, että yrityksen voittoa verotetaan vain yhden kerran.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä päätettiin vuonna 1990. Se oli osa Harri Holkerin (kok.) johtaman, ensimmäisen sinipunahallituksen suurta verouudistusta.

Maailma on muuttunut 12 vuodessa. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, ja samalla suomalainen elinkeinoelämä ja yritystoiminta kansainvälistyivät. Suomalaisyhtiöt ovat saaneet paljon ulkomaisia omistajia. Lisäksi yrityksiä on fuusioitu yli kansallisvaltioiden rajojen. Verotukseen tämä toi eriarvoisuuden ongelman. Koska valtaosa EU-maista ei tunne yhtiöveron hyvitystä, eikä se myöskään ole käytössä Yhdysvalloissa, kohtelee Suomi ulkomaisia ja kotimaisia sijoittajia eri tavalla: suomalaisomistajat saavat yhtiöveron hyvityksen, ulkomaille maksettavia osinkoja verotetaan niiden kansallisten säädösten pohjalta.

Tässä viitekehyksessä Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan uutta verouudistusta, joka poistaisi nykyisen yhtiöveron hyvityksen. Ylijohtaja Lasse Arvelan työryhmä antaisi kuitenkin listautumattomille yrityksille helpotuksia. Lähinnä pk-yritysten osingosta vain puolet joutuisi veron alle.

Alunperin erityisesti pientä ja keskisuurta teollisuutta edustava Suomen Yrittäjät lähti voimakkaasti puolustamaan nykykäytäntöä. Järjestö muistutti, että nimenomaan pienyrittäjät kärsivät mahdollisesta muutoksesta. Suurteollisuutta edustava Teollisuus ja Työnantajat oli hiljaa, onhan juuri suomalaisia suuryrityksillä paljon ulkomaisia omistajia.

Ajan riento on nopea ja muutokset nykymaailmassa sitäkin nopeampia. Ulkomaalaisomistusten osuus suomalaisista pörssiyhtiöistä on pysynyt 37 prosentin pinnassa. Lisäksi taantuma toi esiin nykyisen verojärjestelmän myönteisen puolen eli sen, että se palkitsee pääoman pitämistä yrityksissä. Tämä on vahvistanut suomalaisyhtiöiden taseita huomattavasti. Vahvojen taseiden takia yritykset eivät ole irtisanoneet väkeä, vaikka kysyntä niiden tuotteille on heikentynyt selvästi. Toisin sanoen koko yhteiskunta, mukaan lukien valtiontalous, ovat hyötyneet nykyisestä yhtiöverojärjestelmästä.

Huippusuhdanne ja osakkeiden huikeat hinnat loivat osaltaan illuusion, että osingoilla ei ole erityistä merkitystä sijoittajalle. Sijoittaja hyötyy omistajuudesta myymällä osakkeita ja korjaamalla niissä syntyneen arvonnousun. Laskusuhdanne toi arjen tähänkin asiaan. Osingot ovat pörssikursseihin verrattuna vakaa rahavirta yrityksistä omistajille.

Euroopan unioni ei ole harmonisoinut verojärjestelmiä eikä se myöskään sitä jäsenvaltioiltaan edellytä. Suomen ei ole pakko luopua sellaisesta verokäytännöstä, mitä se pitää järkevänä ja hyödyllisenä.

Yhdysvalloissa Bushin hallitus miettii parhaillaan kaksinkertaisen verotuksen poistamista voitoilta. Suomi voi kaikessa rauhassa katsoa, mitä sen ympärillä todellisuudessa tapahtuu. Tämän hetken valossa näyttää siltä, että kaikki syyt yhtiöveron hyvitysjärjestelmän romuttamiseksi ovat poistuneet. Ja päinvastoin, monet uudet tekijät puoltavat nykykäytännön jatkamista.

Verotuksen muuttamiselle ei ole olemassa itsetarkoituksellisia syitä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?