200209037 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Voiko tiliasiakkaalta periämyymättä jääneet tavarat?

Julkaistu: 5.9.2002 16:51

Olemme sopineet joidenkin asiakkaittemme kanssa niin sanotusta tilimyynnistä. Olemme pidättäneet myymiimme tavaroihin omistusoikeuden. Seurantaa varten olemme velvoittaneet asiakkaamme ilmoittamaan meille viikoittain edellisen viikon myynnin. Tämän jälkeen olemme laskuttaneet asiakastamme toteutuneesta myynnistä.

Nyt eräs meiltä tällä tavalla paljon tavaraa saanut asiakas on mennyt konkurssiin. Olemme esittäneet pesänhoitajalle vaatimuksen saada myymättä jääneet tavaramme takaisin. Pesänhoitaja on kuitenkin ilmoittanut, että meillä ei ole siihen oikeutta, koska kyseessä ei ole tilimyynti. Pesänhoitaja on vedonnut muun muassa siihen, että asiakkaallemme toimittamat tavarat olivat kuluttajille tarkoitettuja kodinkoneita ja että asiakkaalla oli oikeus hinnoitella itsenäisesti myydyt tavarat. Onko asia todella näin?

Vastaus

Tilimyynti ymmärretään usein virheellisesti. Usein luullaan, että kyseessä on tilimyynti, jos myyjä on pelkästään pidättänyt omistusoikeuden tavaraan ja laskuttaa ostajaa tämän toteutuneen myynnin perusteella. Todellisuudessa tilimyynti on ikään kuin jonkinlaista tavaran myymistä "agentin" välityksellä.

Tilimyynti poikkeaa normaalista irtaimen tavaran laskukaupasta, jossa tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle tavaran luovuttamisen yhteydessä. Omistusoikeuden siirtyminen ei ole sidottu laskukaupassa pääsääntöisesti myydyn tavaran kauppahinnan maksamiseen. Tästä syystä laskukaupalla myyty tavara kuuluu pääsääntöisesti ostajan konkurssipesään, jos myyty tavara on luovutettu ostajan hallintaan. Tilimyynnissä myyty tavara on ostajan omistuksessa siihen asti kunnes se on kokonaan maksettu. Tästä syystä se ei kuulu myöskään ostajan konkurssipesään.

Tilimyyntisopimukselle on kuitenkin asetettu oikeuskäytännössä tiukat edellytykset, jotta se olisi tehokas muun muassa ostajan mahdollisessa konkurssitilanteessa. Erityisen tiukkoina edellytyksiä voidaan pitää silloin, jos myyty tavara on tarkoitettu edelleenmyyntiin esimerkiksi kuluttajille.

Tilimyyntisopimukselle asetettuja edellytyksiä on rajattu korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä numero 1995:128. Kyseessä oli tilanne, jossa tavaran myyjä luuli myyneensä tavaraa tilimyyntinä. Myyjä oli asettanut ostajalle sopimuksessa muun muassa viikoittaisen raportointivelvollisuuden ja pidättänyt myytyihin tavaroihin omistusoikeuden. Myyjä laskutti ostajaa toteutuneen myynnin perusteella jälkikäteen.

Korkein oikeus katsoi kuitenkin, ettei sopimus ollut tehokas ostajan konkurssipesässä. Tähän lopputulokseen vaikuttivat muun muassa, että tavara oli tarkoitettu edelleenmyyntiä varten, ostajalla oli ollut vapaa oikeus hinnoitella tavara edelleenmyynnissä sekä se, että tavaran palautusoikeudesta ei ollut nimenomaisesti sovittu tai tavaraa palautettu myyjälle.

Tehokkaan tilimyyntisopimuksen laatiminen vaatii yksityiskohtaista kirjallista sopimusta, jossa on otettu huomioon muun muassa oikeuskäytännössä tilimyyntisopimukselle asetetut edellytykset. Kirjallisessa sopimuksessa myyjän on muun muassa pidätettävä tavaran omistusoikeus, asetettava ostajalle tarkat ohjeet tavaran myynnin järjestämiselle, hinnoittelulle ja tilityksille. Lisäksi on hyvä muistaa, että ostajalla on oltava oikeus palauttaa myymättömät tavarat myyjälle.

Kysyjien tilanteessa pesänhoitaja näyttäisi siten olevan oikeassa. Teidän kannattaa kuitenkin kääntyä lakiasiantuntijan puoleen ja tarkistaa, voidaanko asialle tehdä jotakin.

Tuoreimmat osastosta