200209307 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työllisyysvaikutusselvitetään

Julkaistu: 3.9.2002 15:52

Kokeilukunniksi on valittu Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen ja Ylitornion kunnat ja niin sanotut A-saaristokunnat eli Hailuoto, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Velkua. Kokeilun piiriin kuuluisivat tietyin rajauksin yritykset ja valtion liikelaitokset sekä kotitaloudet. Kokeilun tarkoituksena on selvittää työnantajien sosiaaliturvamaksua koskevan vapautuksen vaikutusta työllisyyteen ja työllistämisedellytyksiin.

Esityksen mukaan työnantaja tekisi maksuvapautuksen saadakseen verovirastolle Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen aloittamisilmoituksen. Työnantaja saisi oma-aloitteisesti ilman eri päätöstä tehdä maksuvapautusvähennyksen sen palkanmaksukuukauden sosiaaliturvamaksusta, jona aloittamisilmoitus on jätetty verovirastolle.

Verovirasto voisi erityisestä syystä päättää, että maksuvapautus tulee voimaan aloittamisilmoituksen jättämiskuukautta aikaisemmasta ajankohdasta. Maksuvapautus koskisi kuitenkin aikaisintaan tammikuussa 2003 maksettujen palkkojen perusteella määräytyvää työnantajan sosiaaliturvamaksua. Laissa säädettäisiin EY-sääntelyyn liittyen vuosittaisista maksuvapautuksen enimmäismääristä.

Tuoreimmat osastosta