200207240 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Euroalueen rahamarkkinoista on tullut turvasatama

Julkaistu: 29.8.2002 19:40

Yhdysvaltojen talouden epävarma tilanne ja euroalueen vakaa korkotaso ovat vetäneet pääomia euroalueen rahamarkkinoille. Euromääräiset talletukset tarjoavat korkeahkoa ja ennen kaikkea ennalta sovitun suuruista tuottoa sijoittajille, joiden halu kantaa esimerkiksi osakesijoituksiin aina liittyvää epävarmuutta on kevään aikana vähentynyt. Euroalueen korkotaso on painunut jotakuinkin Euroopan keskuspankin ohjauskoron asettamiin pohjalukemiin, mutta on selkeästi dollaritalletuksista saatavaa tuottoa korkeampi.

Rahamarkkinoiden viitekohtana usein käytetty Lontoon markkinoiden kolmen kuukauden libor-korko on eurotalletuksille 3,4 ja dollaritalletuksille 1,6 prosentin tuntumassa. Eurotalletus tuottaa kolmessa kuukaudessa noin puoli prosenttia dollaritalletusta enemmän vaikka valuuttojen välinen vaihtokurssi ei muuttuisikaan. Euron dollariarvo on huhtikuun puolen välin jälkeen noussut 85 sentistä dollarin tuntumaan.

Euromarkkinoiden korkojohdannaisten noteerauksista päätellen eurotalletuksiin virtaa rahaa Yhdysvaltojen epävarmuuden pahentuessa. Maaliskuussa, kun Yhdysvaltojen kasvun nopeasta toipumisesta oli toiveita, sekä Yhdysvaltojen että Euroopan korkotason ennakoitiin nousevan nopeasti. Maaliskuun lopulla kolmen kuukauden euribor oli 3,4 prosentin tuntumassa, mutta kolme kuukautta myöhemmin kesäkuussa tehtävästä kolmen kuukauden talletuksesta tarjottiin 3,7 prosenttia.

Kuuden kuukauden kuluttua syyskuusta tehtävästä talletuksesta tarjottiin yli neljää prosenttia. Toukokuun puolivälissä kolmen kuukauden korko oli 3,5 prosentissa, elokuisesta kolmen kuukauden talletuksesta tarjottiin 3,9 ja marraskuisesta 4,2 prosenttia. Euro oli tuolloin 90 sentin tuntumassa.

Korkotermiinien ja kolmen kuukauden euriborin ero on toukokuusta lähtien supistunut jo lähes olemattomiin, ja pääomaa virtaa euroalueen rahamarkkinoille korkeiden tuottojen perässä. Kolmen kuukauden korko on jotakuinkin ennallaan, mutta talletuksia vastaanottavien pankkien halu sitoutua maksamaan tulevaisuudessa saatavista talletuksista nykytasoa enemmän on hiipunut.

Tallettajat puolestaan ovat tyytyväisiä, jos pankki sitoutuu maksamaan vielä kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua samaa korkoa kuin nyt kolmen kuukauden talletukselle. Tästä päätellen sijoittajat arvioivat Euroopan lyhyiden korkojen tason laskevan aluillaan olevan syksyn aikana ja viimeistään ennen helmikuuta.

Valuuttamarkkinoilla turvasataman tarve näkyy euron arvon kehityksessä. Niin kauan kuin pankit sitoutuivat maksamaan tulevaisuudessa tehtävistä talletuksista nykyisiä enemmän, euro vahvistui ja kipusi heinäkuun alussa dollaria vahvemmaksi. Kun myöhemmin tehtävien talletusten tarjonta kavensi korkotermiinien ja välittömästi tehtävien talletusten tuottoeron, euron nousu loppui ja se asettui hieman dollarin alapuolelle, missä se on viime viikot viihtynyt.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden hetkellinen, ohjauskorko-odotuksiin pohjautunut piristyminen pari viikkoa sitten vahvisti dollaria ja nosti puolen vuoden korkotermiinin tuottoa. Osa talletuksiin suojaan hakeutuneista rahoista uskaltautui silloin takaisin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Viimeksi kuluneen viikon aikana euroalueen korkotermiinit ovat kuitenkin palanneet tasoihin euriborin kanssa, mikä kertoo turvan tarpeen jälleen kasvaneen. Samalla euro on jälleen vahvistunut 96 sentistä 98 sentin yläpuolelle.

Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuus ja voimistuvat merkit talouden kasvun säilymisestä hitaana sekä euroalueen verrattain korkea korkotaso houkuttelevat pääomaa eurotalletuksiin odottelemaan parempia aikoja. Tilanne tuskin muuttuu, vaikka Euroopan keskuspankki alentaisikin ohjauskorkoaan syksyn mittaan, koska eurokorkojen taso jää koronlaskun jälkeenkin selvästi dollarikorkojen yläpuolelle.

Tuoreimmat osastosta