200208620 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kemijoki sanoo energiapulan edellyttävän Vuotoksen rakentamista

Julkaistu: 22.8.2002 18:52

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Markku Autti toivoo myönteistä Vuotos-päätöstä KHO:lta:

Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan Markku Autin mukaan kotitalouksien sähkösaannin turvaaminen edellyttää kiistellyn Vuotoksen tekoaltaan ja voimalaitoksen rakentamista.

Autin mukaan yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat eivät ole poistaneet Vuotoksen vesivoiman tarvetta.

– Säätövoimaa on jostakin hankittava. Kyllä se kilowattitunti on jossakin tehtävä.

Vuotoksen rakentamiskiistaa käsitellään parhaillaan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO:n jäsenet käyvät ensi viikolla katsastamassa Vuotoksen allashankealueen.

Autti toivoo, että oikeuden jäsenet kävisivät tutustumassa samalla Lokkaan ja Porttipahtaan eli 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin altaisiin, jotka sijaitsevat noin 100 kilometrin päässä Vuotoksesta.

Autin mukaan Lokan ja Porttipahtan tekojärvissä järjestetään muun muassa taimenen kalastuskilpailuja, ja rannoille on noussut toista sataa huvilaa. Lisäksi Lokalla pesii merikotkia.

– Ei kukaan arvannut 30 vuotta sitten, että alueesta tulee niin suosittu virkistysalue.

Vesivoima hyvin kannattavaa

Tehty ydinvoimaratkaisu ei myöskään Autin mukaan tee Vuotosta tarpeettomaksi. Hän sanoo, että karkeasti ottaen ydinvoimalla pyöritetään teollisuutta, kotitaloudet tarvitsevat säätövoimaa, toisin sanoen kapasiteettia, joka pystyy nopeasti reagoimaan sähköntarpeen vaihteluun.

Autti myös huomauttaa, että ydinvoimalan rakentaminen vie kymmenkunta vuotta, kun Vuotos suoltaisi sähköä 4-5 vuoden kuluttua siitä, kun rakentamispäätös on tehty.

Hanketta Autti puoltaa paitsi sähkön tarpeella, myös hankkeen kannattavuudella.

– Tämä on ainoa näistä voimantuotantomuodoista, jolla on pitkä tulevaisuus edessään. Lähes kaikki vaihtoehdot ovat määräaikaisia, lyhyempiä tai pidempiä. Eivät tuulimyllytkään kestä kuin 10-20 vuotta.

Vuotoksen rakentaminen toisi sähköä arviolta noin 150 000 kotitaloudelle.

Rakennusvaiheessa Vuotos työllistäisi 2500 miestyövuotta. Pysyvien työpaikkojen määrä yhtiössä lisääntyisi arviolta keskimäärin kahdellakymmenellä.

Kielteinen päätösyllätti yhtiön

Kemijoki Oy sai aikanaan Vaasan vesioikeudelta luvan Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamiseen sekä oikeuden säännöstellä vettä Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Sallassa.

Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi vesioikeuden päätöksen useiden valitusten jälkeen. Se hylkäsi Kemijoki Oy:n Vuotos-hakemuksen viime kesänä.

Hallinto-oikeus katsoi Vuotos-hankkeen aiheuttavan niin huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesistössä, että se totesi hankkeen olevan vesilaissa säädetyn ehdottoman luvanmyöntämisedellytyksen vastainen. Kemijoki Oy hakee nyt KHO:sta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

Autti yllättyi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä kieltää Vuotoksen rakentaminen. Samalla hän moittii lainvalmistelijoita huonosta laista.

– Laki pitäisi pystyä kirjoittamaan sillä tavalla, että hakija tietää omat oikeutensa ja lähtee hakemaan lupaa silloin, kun näkee, että se on lain mukaan saatavissa.

Säätötehosta Kemijokikattaa neljänneksen

Korkein hallinto-oikeus voi päättää nopeastikin Vuotoksesta. Vuosaaren satamakiistassa päätös syntyi pikaisesti sen jälkeen, kun oikeuden jäsenet olivat käyneet paikan päälle tutustumassa Vuosaaren satamakohteeseen. Tosin Vuosareen tapauksessa ympäristöministeriö puolsi hanketta.

Kemijoki Oy tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesivoimasta. Koko maan säätötehosta yhtiö kattaa noin neljänneksen. Koko maan sähköntuotannossa Kemijoki Oy:n osuus on vain seitsemisen prosenttia. Vuotos toisi noin kymmenen prosentin lisäyksen Kemijoen vesivoiman tuotantoon.

Tuoreimmat osastosta