200202984 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Rahastomuutoksiin on vaikea varautua

Julkaistu: 16.8.2002 11:54

Sijoitusmarkkinoiden levottomuus on vaikuttanut viime kuukausina myös sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaan.

Monet osakebuumin aikana perustetut rahastot eivät ole vetäneet sijoituksia odotettuun tapaan, ja yhtiöt haluavat myös luopua monista liian erikoisiksi tai riskipitoisiksi koetuista sijoitusstrategioista.

Tärkeä syy muutoksiin ovat myös omaisuudenhoitajien fuusiot ja tarve purkaa päällekkäisiä toimintoja.

Tuorein esimerkki muutoksista on Carnegien internet-yhtiöihin sijoittaneen rahaston sijoituspolitiikan ja nimen muutos. Jatkossa rahasto sijoittaa kasvuyhtiöihin ja painottaa jonkin verran kehittyviä markkinoita. Rahaston uusi nimi on Carnegie Worldwide Emerging Growth.

Fuusioita ja sijoituspolitiikan muutoksia ovat kesän aikana tehneet myös kansainväliset rahastoyhtiöt Invesco ja Merrill Lynch.

Sijoittajan kannalta rahaston sijoituspolitiikan raju muutos tai fuusio on yleensä uutinen, johon hän ei ole voinut varautua sijoituspäätöstä tehdessään. Kun sijoitusalan ammattilaiset valitsevat omaisuudenhoitajia, he suosivat rahastoja, joilla on ehjä historia. Sijoituspolitiikan tai salkunhoitajan muutos on sijoittajalle riski.

Suomessa Rahoitustarkastus edellyttää rahastoyhtiöiltä, etteivät sijoituspolitiikan muutokset saa olla liian rajuja. Rahoitustarkastus valvoo kuitenkin vain Suomeen rekisteröityjä rahastoja.

Kansainvälisiä rahastoja valvoo kunkin rahastoyhtiön kotivaltio. Esimerkiksi Carnegien rahasto on rekisteröity Luxemburgiin konsernin sikäläiseen rahastoyhtiöön.

– Jos sijoituspolitiikan muutos ei miellytä, osuudenomistaja voi myydä osuutensa. Suomalaisrahastoille olemme suositelleet, että tällaisissa tilanteissa ei tulisi kustannusseuraamuksia. Mahdollisesta myyntivoitosta on kuitenkin maksettava veroa. Yleensä sijoituspolitiikan muutos on kuitenkin sijoittajalle parempi vaihtoehto kuin rahaston lakkauttaminen, markkinavalvoja Petri Määttä Rahoitustarkastuksesta sanoo.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan rahastoja muutetaan usein erityisen heikkojen tuottojen jälkeen. Jos rahaston nimessä vaihtuu vähintään kolme sanaa, tuotto on ollut erityisen huono. Tutkijat Conrad S. Ciccotello ja Lori S. Walsh lohduttavat kuitenkin, että nimenmuutoksen jälkeen tuotot usein paranevat.

Tuoreimmat osastosta