200201541 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sijoittajilta vaaditaan tarkkuutta

Julkaistu: 7.8.2002 16:21

Yritysten tulokset ovat osakesijoittajan kannalta tärkeä mittari sijoituksen kannattavuuden kannalta. Pelkkä kannattavuuteen tuijottaminen ei yksin riitä, vaan yrityksen ja eri asiantuntijoiden visiot yrityksen tulevaisuudesta ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. Osakeyhtiö maksaa osinkoa tuloksestaan, mutta osakekurssin kehittyminen riippuu enemmän tulevaisuuden odotuksista.

Sijoittajien kannattaa seurata erittäin tarkasti muun muassa yrityksen erilaisten sitoumusten vaikutusta tulevaisuuden odotuksiin. Yleensä yritykset kertovat näistä sitoumuksistaan ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen vuosikertomuksissaan.

Aktiivisen sijoittajan pitää lukea nämä vuosikertomukset tarkkaan, koska ilman tarkkaa tietoa sijoituspäätösten tekeminen on ainakin osaksi tyhjän päällä.

Yksi esimerkki aikoinaan tehtyjen sitoumusten vaikutuksesta vuosia eteenpäin on Elisan aikoinaan tekemät gsm-verkon vuokrasopimukset alueellisten puhelinyhtiöiden kanssa. Elisan tytäryhtiö Radiolinja perustettiin alueellisten puhelinyhtiöiden yhteistyönä ja paikallisen yhtiöt omistivat Radiolinjan käyttämät verkot. Vuokrasopimukset tehtiin takapainotteisena, koska näin haluttiin saada Radiolinja nopeasti käyntiin. Takapainoisten sopimusten ansioista Radiolinjan toiminta näytti alkuvuosian selvästi kannattavammalta, koska vuokrakuluja siirrettiin myöhempien aikojen murheeksi.

Nyt nämä siirrot näkyvät Elisan tuloksessa. Takapainotteiset vuokrasopimukset ovat tulleet maksuun ja kohonneista vuokramaksuista on tullut Radiolinjalle tulosrasite, joka näkyy myös tuloksessa. Pienentääkseen vuokrarasitusta tulevaisuudessa Elisa on ostamassa verkkoja itselleen, mikä rasittaa osaltaan tulosta.

Takapainotteisella kulukirjauksella yhtiön tulos on näyttänyt todellisuutta paremmalta. Ovatko kaikki sijoittajat olleet tietoisia tällaisten sopimusten olemassaolosta? Ainakin sellaiset sijoittajat, jotka ovat olleet asiasta tietoisia, ovat voineet ennakoida siitä aiheutuvat paineet osakkeen hintaa kohtaan.

Tuoreimmat osastosta