200204282 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metsäteollisuus onnistui tasoittamaanalansa syklisyyttä

Julkaistu: 2.8.2002 18:02

Yritysten koon kasvu ja kansainvälistyminen ovat auttaneet metsäyhtiöitä

Metsäyhtiöt ovat onnistuneet tasoittamaan jonkin verran toimialansa syklisyyttä lähinnä siksi, että yritysten koko on kasvanut ja toiminta kansainvälistynyt. Vaihteluista on kuitenkin vaikea päästä eroon, koska paperituotteiden kysyntä heilahtelee edelleen yleisen talouskasvun tahdissa.

Tällä ja viime viikolla julkaistut osavuosikatsaukset kuitenkin osoittavat, että metsäjätit pystyvät tekemään kohtuullista tulosta syklin pohjassakin.

Opstockin analyytikon Sanna Päiväniemen mukaan toimialan keskittyminen on johtanut siihen, että yrityksillä on isot vakavaraiset taseet. Tämän vuoksi koneita ei ole pakko käyttää vain kassavirran takia, vaan niitä voidaan seisottaa heikossa markkinatilanteessa.

– Jos ei ole kysyntää, yritykset eivät tuota paperia eikä hintaa tarvitse laskea. Vaikka hinnat ovatkin tulleet alas, kohtuullinen taso on säilynyt.

Maailmallavielä heikompaa

Analyytikkojen mukaan suomalaisten metsäyhtiöiden tulokset jäivät markkinoiden odotuksista.

Evlin analyytikon Antti Seppäsen mukaan merkittävämpää kuin pettymys tuloksiin oli, ettei kysynnän elpymisestä saatu selkeää merkkiä.

– Koneiden käyntiasteet ovat erittäin alhaalla ja yhtiöt ovat hyvin varovaisia kertoessaan lähiajan näkymistä, joita leimaavat epävarmuus, kysynnän heikkous, alhaiset käyntiasteet ja tuotantoseisokit, Seppänen erittelee.

Vaikka markkinaodotukset alittuivatkin, metsäyhtiöiden tulokset olivat kuitenkin selvästi voitollisia.

Seppäsen mukaan mikään metsäyhtiö maailmalla ei ole yllättänyt myönteisesti, enemminkin osavuositulokset ovat tarjonneet hienoisia pettymyksiä. Menestyminen Pohjois-Amerikan markkinoilla on ollut vielä vaikeampaa kuin Euroopassa, sillä hinnat ovat siellä huomattavasti alhaisempia kuin Euroopassa.

Elpyminen alkaa alkusyklisistä tuotteista, joita ovat tyypillisesti olleet hienopaperit. Mainonnan vilkastuminen näkyy puolestaan aikakaus- ja sanomalehtipaperien menekissä.

M-real on maailman suurimpana hienopaperien tuottajana voimakkaasti alkusyklinen yhtiö. Mainonnan volyymin kasvu auttaa esimerkiksi Stora Enson ja UPM-Kymmenen kaltaisten jälkisyklisempien yritysten menestystä.

Kartonkituotanto on huomattavasti vakaampaa. Myös pehmopaperimarkkinat ovat vähäsyklisiä, minkä vuoksi Metsä-Tissue ja ruotsalainen SCA ovat tehneet tasaisen hyvää tulosta.

UPM-Kymmenellävaloisimmat näkymät

UPM:llä oli toisella neljänneksellä Suomen metsäyhtiökolmikon paras kannattavuus.

Yrityksen menestys johtuu pitkälle siitä, että UPM on hyvin Eurooppa-keskeinen, mikä on valtti tällä hetkellä. Stora Enso taas petti odotukset, koska yhtiön myynnistä yli 20 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta.

Orastavasta noususta kertoo se, että hienopaperien kysyntä lähti vetämään jo alkuvuodesta. Myös sellun hinta on lähtenyt viime kuukausina lievään nousuun, mutta syy on lähinnä varastojen täytössä.

Tuoreimmat osastosta