Valoa silti näkyvissä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Umts-seikkailut painoivat Soneran raskaasti miinukselle

Ulkomaisten umts-seikkailujen arvonalennusten seurauksena Soneran toisen neljänneksen tappio ennen veroja ja vähemmistöjen osuutta nousi ennätysmäiseen 4 188 miljoonaan euroon. Sen sijaan kertaluonteisista eristä puhdistettu voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta parani merkittävästi toisella vuosineljänneksellä nousten 72 miljoonaan euroon (tappio 28 milj. euroa).

25.7.2002 11:06

Soneran vertailukelpoinen käyttökate nousi 60 prosenttia 195 miljoonaan euroon (122) toisella neljänneksellä pääosin Palveluliiketoimintojenmerkittävästi parantuneen tuloksen ansiosta. Suomen matkaviestinnän tulos pysyi niin ikään vahvana.

Yrityksen nettovelka pieneni 323 miljoonalla eurolla 2 142 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä. Omaisuusmyynneistä saatiin neljänneksen aikana 216 miljoonaa euroa, ja liiketoimintojen tuottama kassavirta nousi 209 miljoonaan euroon (viime vuonna 3 milj. euroanegatiivinen).

Sonera kirjasi ulkomaisista umts-investoinneistaan yhteensä 4 280 miljoonan euron arvonalennuksen ennen veroja (3 045 milj. euroa verohyödyn jälkeen). Ulkomaisten umta-investointien tasearvo arvonalennuksen jälkeen on 72 milj. euroa.

Osakekohtainen nettotappio oli 2,63 euroa (nettotulos 0,56 euroa) toisella neljänneksellä. Arvonalennus ei vaikuta Soneran kassavirtaperusteiseen osingonjakopolitiikkaan, korostetaan yrityksestä.

Kannattavuus parantunut

- Soneran liiketoiminnan kannattavuus ja kassavirta ovat parantuneet voimakkaasti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Huhti-kesäkuussa sekävertailukelpoinen käyttökate että liiketoiminnan kassavirta nousivat ennätyskorkeiksi. Kannattavuuden nopea vahvistuminen on merkittäväsaavutus erityisesti aikana, jota leimaavat aiempia vuosia olennaisesti heikommat markkinaolosuhteet, toteaa Soneran toimitusjohtaja Harri Koponen.

- Samalla voin tyydytyksellä todeta, että olemme joko saavuttaneet tai ylittäneet kaikki viime syksyn osakeannin yhteydessä asettamammetoiminnan tehostamistavoitteet: Olemme rajanneet umts-investointimme Euroopassa ja edenneet määrätietoisesti palveluliiketoimintojemmesopeuttamisessa. Edelleen olemme voimakkaasti parantaneet kassavirtatuottoamme ja toteuttaneet harkittuja omaisuusmyyntejämenestyksekkäästi. Samanaikaisesti olemme siirtymässä kustannustehokkaasti matkaviestinnän uuteen sukupolveen Suomessa.Lupaamamme asiakaskeskeisyyden tehostamiseksi otimme heinäkuun alussa käyttöön uuden yhtenäisen liiketoimintaorganisaation.

Koponen selvittää samalla Soneran 3g-seikkailun tulosta Saksassa ja Italiassa.

- Toiselle vuosineljännekselle ajoittuu erittäin merkittävä kertaluonteinen kuluerä Saksaan ja Italiaan tehtyjen umts-investointien alaskirjauksesta, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta Soneran kassavirtaan. Saksan alaskirjaus perustuu Group 3G -yhtiön omistajien viimeaikaisiin kokemuksiin maanmatkaviestintämarkkinoista ja niiden kehitysnäkymistä, pääomakustannusten nousuun sekä matkaviestinnän kolmannen sukupolventeknologiaviiveeseen. Tämän kehityksen pohjalta yhtiön nykyistä liiketoimintastrategiaa ei enää voida toteuttaa.

Koponen huomauttaa, että Group 3G:n hallitus on päättänyt keskeyttää yhtiön nykyisen liiketoiminnan. Hänen mukaansa Italian alaskirjaus heijastaa Ipse 2000 -yhtiön pääomistajien muuttunutta näkemystä markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja Saksasta saatuja kokemuksia.

- Sonera on uuden tilanteen pohjalta laatinut arvonalentumistarkastelun, joka edellyttää Saksan ja Italian umts-sijoitusten täysimääräistä kulukirjausta. Huomattakoon, että Sonera tarkastelee umts-investointejaan taloudellisen sijoittajan konservatiivisuudella ottamatta huomioon arvoa, joka saattaa muodostua lisensseille taajuuskaupan tai muun viranomaissäätelyn muutoksen myötä.

- Nyt tekemämme alaskirjaus parantaa Soneran lähivuosien tulosta, kun Group 3G:stä ei enää jatkossa kirjata osakkuusyhtiötappiota.Merkittävästä alaskirjauksesta huolimatta vakavaraisuutemme säilyy hyväksyttävällä tasolla: omavaraisuusaste paranee nykyisestä 33prosentista noin 40 prosenttiin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös Soneran osingonmaksukyky säilyy, ja voimme siten maksaa osingotaiemmin linjaamamme osinkopolitiikan mukaisesti, Koponen kertoo.

Koposen mukaan loppuvuoden näkymien perusteella Sonera voi edelleen pitää konsernin koko vuoden käyttökate-ennusteemme ennallaan jakassavirtaennustetta pystytään jopa nostamaan hieman.

- Kannattavuuskehityksemme luo vankan pohjan toimintojemme yhdistämiseen Telian kanssa, jonka seurauksena syntyy alan vahvamarkkinajohtaja Pohjoismaihin ja Baltiaan.

Liikevaihto vähän alaspäin

Konsernin liikevaihto vuoden 2002 toisella neljänneksellä oli 548 miljoonaa euroa (557 milj. euroa vuoden 2001 toisella neljänneksellä)eli laskua edellisvuodesta oli kaksi prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kuitenkin 5 prosenttia, kun huomioidaan myydyt liiketoiminnot.

Suomen matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, Sonera Telecomin liikevaihto 4 prosenttia ja Palveluliiketoimintojen liikevaihto 7 prosenttia.

Toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate (kertaluonteisista eristä puhdistettuna) parani 60 prosenttia ja oli 195 miljoonaa euroa (122) eli36 prosenttia liikevaihdosta (22 %). Parannus johtui pääosin Palveluliiketoimintojen pienentyneistä käyttökatetappioista. Vertailukelpoinen käyttökate oli myös 2 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani huomattavasti nousten 114 miljoonaan euroon (38), kun raportoitu liiketappio oli 303 miljoonaa euroa(liikevoitto 626 milj. euroa). Toisen neljänneksen raportoituun liiketappioon sisältyy 55 miljoonan. euron myyntivoitot Primatelin, Libancellin ja Gatewayn leasingomaisuuden myynneistä sekä 436 miljoonan euron arvonalennuksen Ipse 2000 -investoinnista.

Vuoden 2001 toisella neljänneksellä raportoitu liikevoitto sisälsi yhteensä 588 miljoonan euron kertaluonteiset erät pääasiassa VoiceStreamin jaPowertelin myynteihin liittyen.

Puolivuotiskatsaus

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2002 pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 084 miljoonaa euroa (1 082 milj. euroa tammi-kesäkuussa2001). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kuitenkin 5 prosenttia myydyt liiketoiminnot huomioon ottaen. Suomen matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, Sonera Telecomin 4 prosenttia ja Palveluliiketoimintojen 14 prosenttia.

Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen käyttökate (kertaluonteisista eristä puhdistettuna) parani 72 prosenttia ja oli 386 miljoonaa euroa (224) eli36 prosenttia liikevaihdosta (21 %).

Vertailukelpoinen liikevoitto parani huomattavasti nousten 225 miljoonaan euroon (56), kun raportoitu liikevoitto oli 101 miljoonaa euroa (926).Tammi-kesäkuun raportoitu liikevoitto sisältää 369 miljoonaa myyntivoittoja lähinnä Pannonin, Sonera Info Communicationsin, Primatelin ja Libancellin myynneistä sekä 460 miljoonan euron arvonalennukset pääasiassa Ipse 2000:een liittyen.

Tammi-kesäkuussa 2001 raportoitu liikevoitto sisälsi 870 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja lähinnä TietoEnatorin, VoiceStreamin ja Powertelinmyynneistä.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tappioista tammi-kesäkuussa nousi 3 979 miljoonaan euroon (tappio 94 milj. euroa) lähinnä Group 3G:narvonalennuksen takia.

Näkymät vuodelle 2000

Huolimatta epävarmoista talousnäkymistä Soneran päämarkkina-alueilla konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna2002, joskin edellisvuotta selvästi hitaammin. Soneran vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan sen sijaan parantuvan noin kolmanneksella vuoden 2001 tasosta ja käyttökateprosentin nousevan yli 30 prosentin tason.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan parantuvan merkittävästi vuonna 2002 käyttökatteen parantuessa ja korkokulujen pienentyessä. Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan hieman alle 300 miljoonaa euroa vuonna 2002. Tämän seurauksena Soneran seuraaman operatiivisen kassavirtatunnusluvun (vertailukelpoinen käyttökate - kassavirtaperusteiset nettokorkokulut - käyttöomaisuusinvestoinnit) arvioidaan olevan yli 300 miljoonaa euroa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?