200203549 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yritykset hakevat tehokkuutta materiaalivirtojen hallinnalla

Hiips-projekti yhdistää yritysten erilaiset toimintatavat

8.7.2002 15:27

Tietovirtojen materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallinta on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi, kun yritys pohtii toimintansa tehostamista ja kustannussäästöjä. Vaikka uusi teknologia mahdollistaa tietovirtojen hallinnan internetin avulla, liikkuu noin 90 prosenttia lähetyksiin liittyvästä tiedosta vielä manuaalisesti.

Yritykset ovat ryhtyneet kehittämään internet-pohjaisia ratkaisuja materiaalivirtojen seurantaan ja niihin liittyvän tiedon välityksen automatisointiin kansainvälisissä investointihankkeissa.

Verkottuneetavainasemassa

Hanketta koordinoivan Teknillisen korkeakoulun TAI Tutkimuslaitoksen projektipäällikkö Petri Kiianlinna kertoo, että viime syksynä alkanut HIIPS (Heavy Industry Intelligent Project System) -projekti tarjoaa foorumin yrityksille yli organisaatiorajojen tapahtuvalle kehitystoiminnalle.

– Hankkeen aikana yritykset kehittävät, määrittelevät ja testaavat käytännössä yhteisissä projekteissa tuotteiden ja kuljetusyksiköiden käsittelyyn ja seurantaan liittyviä internet-pohjaisia ratkaisuja. Raskaalle konepajateollisuudelle julkaistaan suosituksia automaattisten tunnistamismenetelmien, sähköisen tiedonsiirron ja toimittajaverkostolle yhteisten toimintatapojen ja mittareiden osalta, Kiianlinna lupaa.

– Kansainvälisissä investointihankkeissa toimitukset työmaalle saapuvat tuhansilta eri toimittajilta. Keskeisiksi tekijöiksi toimittajaverkoston menestymisen kannalta nousevat virheettömät ja oikea-aikaiset toimitukset, toimittajaverkoston kustannustehokkuus ja tehokas muutosten hallinta, Kiianlinna perustelee vuoden 2004 lopussa päättyvän hankeen tarpeellisuutta.

Tehokkaan toimittajaverkoston hallinnan merkitys korostuu Kiianlinnan mielestä pääomavaltaisessa, kansainvälisessä projektitoiminnassa, sillä laitostyömaat sijaitsevat eri puolilla maailmaa, osapuolia on paljon eri kulttuureista, tuotteet ovat teknisesti vaativia materiaali- ja tietovirrat suuria ja toiminta kertaluontoista.

– Tiedonhallinta on etenkin verkostoituneiden yritysten, kuten huolintayritysten ja satamapalveluja tuottavien yritysten ongelma. Projektin tekee mielenkiintoiseksi se, että yhteisiä työkaluja on kehittämässä myös keskenään kilpailevia yrityksiä.

Hankkeen yritysjäsenet ovat Alstom Finland Oy, Andritz Oy, Finnlines Oy, ISI Industry Software, Kvaerner Pulping Oy, Mercantile KSB Oy, Metso Paper Oy ja Wärtsilä Oyj.

– Tavoitteena on kehittää toimittajaverkostolle yhteisiä toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja lähetysten seurantaan, hallintaa ja optimointiin. Lähetyksiin liittyvä tiedonsiirron automatisointi on myös oleellinen osa hanketta, Kiianlinna muistuttaa.

2,5-vuotinen hanke maksaa yritykselle 70 000 euroa. Ensimmäisiä tuloksia hankkeesta on käytettävissä noin puolen vuoden kuluttua.

– Eräs osallistuva yritys arvioi säästöjen olevan 2,5-7,5 prosenttia projektia kohden tehostuneen alihankkijaverkoston hallinnan, laadukkaan toiminnan ja tiedon siirron automatisoinnin ansiosta. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan yritys säästää 2,35 euroa kuljetustapahtumaa kohden kehittämällä toimintojaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?