200202804 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Järki käteen

Julkaistu: 28.6.2002 15:06

Vuosaaren satamahanke Helsingissä on vihdoinkin pääsemässä vauhtiin KHO:n hylättyä asiasta tehdyt valitukset. Tähänastinen hitaus on lähinnä johtunut luonnonsuojelun nimissä tehdyistä valituksista, joilla sataman rakentaminen on koetettu estää. Luonnonsuojelijat ovat käyttäneet valtavia määriä luovuutta etsiessään keinoja hankkeen kaatamiselle. Lupaavimmiksi konsteiksi ovat osoittautuneet Porvarinlahden kosteikkoalueiden suojelu. Varsinainen satama ei näille alueille yllä, mutta sataman liikenneväylät kulkevat kosteikon halki ja eläimet, erityisesti pikkulinnut, häiriintyvät .

Tämä on tietysti täysin totta. Suomen suurimpaan satamaan saapuu sen valmistuttua kymmeniä aluksia vuorokaudessa. Laivat on sekä tyhjennettävä että täytettävä tavaralla, joka on satamaan jostakin tuotava. Siitä syntyy maantie- ja rautatieliikennettä, joka häiritsee kaikkia lähellä olevia.

Minua on koko Vuosaaren satamajarrutuksen historian ajan hämmästyttänyt sataman vastustajien todelliset motiivit. Samat kymmenet laivat kulkevat tälläkin hetkellä Helsingin satamiin. Länsisatamaan ja Sörnäisten satamiin kuljetaan satojen tuhansien ihmisten asuttamien alueiden läpi. Kulkureitit halkovat Suomessa ainutlaatuista ympäristöä – nimittäin tiheään asuttua ydinkaupunkia, jota ei Helsingin niemen ulkopuolella esiinny kuin vitriineihin mahtuvina näyte-erinä. Tässä ympäristössä asuu laji, jonka häiriintymisestä melun ja saasteen vuoksi on tarjolla valtavasti tietoa ja todisteita. Vastaavaa näyttöä ei ole yhdenkään pikkulinnun pesinnän häiriintymisestä. Kyseessä on ihmisen etu.

Jos Vuosaaren satama jätettäisiin rakentamatta, jatkuisi tuhansien rekkojen ralli Suomen tiheimmin asutun kaupunkirakenteen läpi hamaan tulevaisuuteen. Se olisi vakava ongelma. Jo pelkkä katupölyn nostaminen saa aikaan huomattavan määrän ylimääräisiä kuolemantapauksia. Puhumattakaan dieselmoottorien hiukkaspäätöistä, liikenneturmista ja melusta.

Suomi on harvaanasuttu maa, jossa rantaviivaakin on yli kilometri henkeä kohden. Kosteikkojakin on paljon. Niiden suojeleminen keskellä valtakunnan ainoaa tiheästi asuttua kaupunkia ei ole välttämätöntä. Porvarinlahden lintujen ja satojen tuhansien helsinkiläisten etujen asettaminen vastakkain on ollut niin tolkutonta, että terve järki tuntuu tässä tilanteessa kokonaan mykistyneen.

Jos muutamien satojen tai tuhansien lintujen pesimärauhaa häiritsemällä ja pesimäolosuhteita huonontamalla voidaan pelastaa lukuisia ihmishenkiä, parantaa satojen tuhansien ihmisten elämänlaatua ja tarjota tuhansille ihmisille hyviä asuntojen lähellä keskustaa, niin eihän kukaan täysjärkinen henkilö edes mieti valintaansa. Ihmeellistä kyllä moni on miettinyt ja päätynyt outoihin tuloksiin.

Selitystä voi hakea siitä, että ympäristösuojelu on ollut pari vuosikymmentä nouseva trendi. Tämä on merkinnyt sitä, että luonnonsuojelu on ollut jotenkin itseään suurempi asia. Sitä ei ole voinut suhteuttaa muihin asioihin. Muutos on kuitenkin alkanut. Ympäristöasiat ovat jo sisällä yhteiskunnan linjaorganisaatioissa.

Ympäristö otetaan huomioon siinä, missä työturvallisuus tai henkilöstöasiatkin. Luonnonsuojelu on tullut yhdeksi tärkeäksi asiaksi muiden tärkeiden asioiden joukossa. Toivottavasti tämä merkitsee myös sitä, että jatkossa ympäristönsuojeluasioidenkin kohdalla voidaan lopultakin ottaa järki käteen.

Tuoreimmat osastosta