2002010710 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Venäjällä on suunnitelma

Julkaistu: 19.6.2002 16:16

Yksi Venäjän suurimmista ongelmista on jo pitkään ollut se, että valtaosa maan vientituloista tulee raaka-aineista. Maan riippuvuus raaka-aineiden viennistä on vain pahentunut entisen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Oman teollisuuden on annettu rapautua, eikä yksityistäminenkään ole tilannetta juurikaan muuttanut vaan päinvastoin. Yksityistettyjen yritysten raaka-aineiden viennistä saadut tulot eivät ole jääneet hyödyntämään maan omaa taloutta, vaan varat on siirretty ulkomaisille pankkitileille .

Entisen Neuvostoliiton suuri riippuvuus raaka-aineiden viennistä hyödynsi muun muassa suomalaista vientiteollisuutta. Tavaranvaihtoon perustuvat pitkät kauppasopimukset takasivat suomalaiselle teollisuudelle pitkät ja varmat toimitukset. Näiden sopimusten ansioista Suomi selvisi hyvin esimerkiksi 1970-luvun alkupuolen öljykriisistä. Kallistunut raakaöljy maksettiin lisäämällä jalostettujen tavaroiden vientiä. Valuuttavarantoa voitiin käyttää muihin tarkoituksiin.

Venäjän taloutta pidetään yhtä hajanaisena kuin maan poliittista tilannettakin. Sillä ei ole uskottu olevan minkäänlaista suunnitelmaa maan talouden nostamiseksi. Tässä suhteessa muutos näyttää nyt olevan edessä ja ulkomailla olevaa pääomaa ollaan siirtämässä takaisin. Poliittisen tilanteen vakautumisen seurauksena Venäjälle ollaan rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, jota olisi pitänyt ryhtyä rakentamaan heti Venäjän uuden synnyn jälkeen.

Rahaa investoidaan yhä merkittävimmässä määrin maan raaka-ainevaroja hyödyntävän perusteollisuuden investointeihin. Venäläiset yhtiöt investoivat myös ulkomaille. Suuret öljyjätit ostavat öljynjalostamoita ja jakeluketjuja lännestä. Niistä on nousemassa vakavasti otettava kilpailija muun muassa suomalaiselle Fortumille. Myös metsäteollisuuden puolella näyttää olevan viitteitä siihen suuntaan, että investoinnit ovat lähdössä käyntiin.

Venäjällä näyttää olevan selkeä poliittinen suunnitelma omin voimin tehtävistä mittavista investoinneista. Investointisuojasopimuksen puuttuminen pitää ulkomaiset investoijat edelleen poissa maasta. Ulkomailla olevia venäläisten rahojakaan ei siirretä suoraan Venäjälle, vaan ne kierrätetään kansainvälisten pankkien kautta. Venäjältä ulkomaille siirretyt rahat ovat lainojen vakuutena. Näin valtio sidotaan investointeihin mukaan eikä niitä voida poliittisen päätöksin kovinkaan helposti kansallistaa.

Suomessa oleva metsäteollisuus on suuressa määrin riippuvainen Venäjältä tuotavasta puusta. Jos Venäjällä onnistutaan nostamaan oman metsäteollisuutensa jalostusastetta merkittävästi, muodostuu siitä selkeä uhka suomalaiselle metsäteollisuudelle. Raaka-aineen saatavuus voi heiketä tai ainakin sen hinta nousee. Tämän lisäksi Venäjästä tulee massiivisen raaka-ainevarantonsa turvin vientimarkkinoille kova kilpailija. Tällaisia viitteitä on jo näkyvissä mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Tuoreimmat osastosta