200205492 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yritysjohtamiseen haetaan selkeyttä

Julkaistu: 13.6.2002 15:50

Yritryksen toimivan johdon ja hallituksen tehtäväjako on suhteellisen selkeä. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa. Hallituksen tehtävänä on valita toimitusjohtaja ja valvoa hänen toimintaansa. Lisäksi hallitus vastaa pääsääntöisesti yrityksen strategisista valinnoista sekä edustaa omistajia suhteessa toimivaan johtoon.

Käytännössä tehtäväjako ei ole yksiselitteinen muuten kuin toimitusjohtajan valinnan ja erottamisen suhteen. Tehtäväjakoa sekoittaa myös se, että monissa yrityksissä toimitusjohtaja on myös yrityksen hallituksen jäsen.

Taloussanomien selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista noin 40 prosenttia istuu myös yhtiön hallituksessa. Vielä viisi vuotta sitten yli puolet toimitusjohtajista istui johtamansa yrityksen hallituksessa.

Toimitusjohtajan ja yrityksen hallituksen suhde on viime aikoina noussut useasti esiin, koska hyvän hallintotavan mukaan yrityksen hallituksen pitäisi olla riippumaton suhteessa yrityksen johtoon. Tällaista linjaa on ajanut muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriö. Ministeriön linjauksen mukaan valtionyhtiöiden ja -osakkuusyhtiöiden hallituksiin valitaan pääsääntöisesti yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Linjausta ei ole toteutettu orjallisesti, vaan osa valtionyhtiöiden toimitusjohtajista valittiin tämän kevään aikana edelleen johtamiensa yhtiöiden hallituksiin.

Yritysjohdon siirtäminen pois johtamiensa yhtiöiden hallituksista on looginen kehityssuunta. Sellainen tilanne, jossa yritysjohto valvoo hallituksesta käsin itse omaa toimintaansa, ei ole välttämättä hyväksi yritykselle.

Toimitusjohtaja on esittelijänä hallituksen kokouksissa ja hänellä on asiantuntemuksensa perusteella ylivertaisesti tietoa käsiteltävistä asioista. Tämän tiedon perusteella hänellä on hallituksen jäsenenä mahdollisuus ohjata asioita haluamaansa suuntaan.

Toisaalta toimitusjohtaja on mukana hallituksen kokouksissa ja saa näin tiedon niissä käsiteltävistä asioista.

Helsingin kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan professorin Heikki Niskakankaan mukaan osakeyhtiölain mukaisen tehtäväjaon selkeyden vuoksi olisi parempi, ettei toimitusjohtaja olisi hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyydestä ei ole Niskakankaan mielestä myöskään mitään hyötyä. Siitä saattaa olla haittaa muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa hallitus käsittelee yritysjohdon henkilösuhteita. Täysin ei Niskakangaskaan toimitusjohtajia hallituksista poistaisi. Perheyhtiöissä, joissa toimitusjohtaja on merkittävä omistaja, toimitusjohtajan olisi hyvä istua hallituksessa.

Toimitusjohtajien siirtämiseen pois hallituksista ei liity juridista pakkoa. Ratkaisun tekeminen on omistajien käsissä ja viime kädessä kyse on yrityksen johtamiseen liittyvästä strategisesta valinnasta. Yrityksen kannalta voi olla hyvä, että yrityksen korkeimmassa johdossa on kaksi aitoa osapuolta, jotka voivat käydä keskusteluja yrityksen asioista.

Tuoreimmat osastosta