200201389 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vuosilomakorvauksen sisällyttäminen palkkaan

6.6.2002 12:40

Minulla on ollut palkattuna muutama lyhytaikainen sijainen. Työsuhteen päättyessä he ovat nyt alkaneet vaatia lomakorvauksia, vaikka olemme sopineet, että ne sisältyvät heidän palkkaansa. Näin meillä on firmassa aina toimittu. Onko näillä sijaisilla oikeutta saada maksu lomakorvauksista uudelleen?

Vastaus

Kyllä heillä tämä oikeus on. Korkein oikeus on ottanut asiaan kantaa kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla kirvesmies oli palkattu omakotitalon laajennustöihin. Työsuhde kesti kuitenkin aiottua lyhyemmän aikaa, koska osapuolille tuli riita lomakorvauksista.

Käräjäoikeus katsoi, kuultuaan todistajia ja vertailtuaan yleistä palkkatasoa, että lomakorvaukset oli sovittu maksettavaksi osana kirvesmiehen tuntipalkkaa. Hovioikeus tuli samaan lopputulokseen ja nosti vielä kirvesmiehen maksettavaksi tulevia oikeudenkäyntikuluja. Korkein oikeus oli kuitenkin ratkaisussaan (KKO 1986-II-149) päätynyt aivan vastakkaiseen lopputulokseen.

KKO katsoi, että työsuhteen alkaessa osapuolet ovat myös sopineet, että kirvesmiehelle ei sovitun tuntipalkan lisäksi makseta erikseen matka- ja työkalukorvausta eikä lomakorvausta.

Myöhemmin kirvesmies on kuitenkin vaatinut maksettavaksi työehtosopimuksen mukaista 13,5 prosentin lomakorvausta. Tätä työnantaja ei ole suostunut maksamaan sopimukseen vedoten. KKO:n mielestä tämä sopimus lomakorvauksesta vähentää kirvesmiehelle vuosilomalain 12 §:n (1973/272) mukaan kuuluvaa oikeutta 8,5 prosentin lomakorvaukseen lyhytaikaisen työsuhteen päättyessä.

Näin ollen sopimus on lain 16 §:n 1 momentin nojalla mitätön. 16 §:ssä säädetään, että sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan kuuluvia etuja, on mitätön.

Sitä vastoin asianosaisten sopimus tätä ylittävän, työehtosopimuksessa määrätyn lomakorvauksen sisällyttämisestä tuntipalkkaan sitoo heitä eikä kirvesmiehellä siten tältä osin ole oikeutta vaatimaansa korvaukseen.

Oikeustila on kuitenkin tämän jälkeen vielä ankaroitunut suhteessa työnantajaan.

KKO on ratkaisussaan KKO: 1991:107 todennut, että työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen noudattamaan alalla noudatettavaa yleissitovaa työehtosopimusta ja työehtosopimus syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan työsopimuksen määräyksen.

Tämän vuoksi väitetyllä sopimuksella vuosilomakorvaussaatavan sisällyttämisestä urakkapalkkaan ei ole asiassa merkitystä.

Tämän sopimuksen mukaan kirvesmiehellä on oikeus 13,5prosentin lomakorvaukseen. Kysyjän kannattaa jatkossa tehdä työsopimukset siten, että sovittu palkka ei sisällä vuosilomakorvausta, vaan vuosilomakorvaus maksetaan erikseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?