2002010888 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tunnuslukuavain

Julkaistu: 30.5.2002 19:49

P/B-luku (Price/Book-value of Equity)

Tunnusluku saadaan jakamalla osakkeen kurssi osakekohtaisella omalla pääomalla. Jos markkina-arvo ylittää oman pääoman kirja-arvon, osakemarkkinoilla odotetaan yrityksen tulevien voittojen olevan korkeat. Mitä suurempi luku on, sitä suuremmat ovat myös odotukset. Luku ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä yhtä hyvin voidaan kyseenalaistaa markkinoiden odotukset ja toisaalta kirja-arvon arvostus taseessa. Laskennassa on käytetty toukokuun 29. päivän kurssia ja maaliskuun lopun oman pääoman määrää.

Omavaraisuusaste

Suhdeluku lasketaan jakamalla taseen oma pääoma taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. Omavaraisuusaste kuvaa omistajien omien varojen osuutta yrityksen kokonaisrahoituksesta. Mitä suurempi luku on, sitä vakavaraisempi yhtiö on ja sitä vaivattomammin se pystyy suoriutumaan vieraan pääoman maksuistaan.

Tuoreimmat osastosta