200204959 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Valuuttakurssivaihteluja korkoerotkannustavatmaavalintoihin

Julkaistu: 23.5.2002 13:26

Maailmantalouden näkymistä lähtevä, niin sanottu top down -sijoitustyyli korostaa maavalintojen tärkeyttä osakesijoituksissa. Aktia Asset Managementin toimitusjohtajan Tom Lehdon mukaan sijoitustyylissä päätetään ensin maailmanlaajuisten talousnäkymien perusteella sijoituslajien valinta osake- ja korkosijoitusten välillä. Toisessa vaiheessa maailman eri osien kasvuerojen perusteella valitaan, mitä maanosia painotetaan. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan toimialajakauma ja sovitetaan se maajakauman kanssa.

Maailmanlaajuisten osakesalkkujen hoitajat seuraavat tarkasti eri valtioiden ja maanosien bruttokansantuotteen kehitystä ja sijoituspäätöksiä tehdään paljolti valuuttakurssi- ja korkonäkemysten perusteella. Euromääräisen sijoittajan kannattaa valita maita, joiden valuutan uskotaan vahvistuvan suhteessa euroon. Valuuttakursseihin vaikuttavat talouskasvun lisäksi myös pääomavirrat. Siksi ammattisijoittajat seuraavat talouslukujen lisäksi aktiivisesti myös muiden sijoittajien mielialojen vaihteluita.

Vaikka osakemarkkinoiden yleisindeksien perusteella Euroopan ja Yhdysvaltojen eri toimialojen osakkeet ovat kehittyneet suunnilleen samaan tahtiin, oikea-aikaisilla painotuksen muutoksilla on voinut saada ainakin valuuttakurssivoittoja.

Myös eri maiden väliset korkoerot ovat tärkeitä, koska korot vaikuttavat suoraan osakkeiden hinnoitteluun.

Teoriassa yhtiön markkina-arvo on sen tulevien tuottojen nykyarvo. Laskennalliset nykyarvot nousevat korkojen laskiessa ja päinvastoin. Esimerkiksi japanilaisyhtiöiden korkeita hintoja suhteessa tuloksiin voi selittää alhaisella korkotasolla.

– Käytännössä sijoitusten painotuksiin vaikuttaa voimakkaasti valittu viiteindeksi. Jos sijoitusrahaston vertailuindeksinä on esimerkiksi Morgan Stanleyn maailmanindeksi, rahasto on tavallaan antanut sijoittajille lupauksen sijoitusten perusjakaumasta, Lehto sanoo.

Esimerkiksi Itä-Euroopalla ei ole juuri minkäänlaista painoa Morgan Stanleyn indekseissä, joten Aktian ja monen muun rahastoyhtiön maailma-rahastojen sijoituksista on Itä-Eurooppaan sijoitettu vain rahtunen.

– Näyttää siltä, että kehittyvistä markkinoista aina jossakin kurssit nousevat hyvin nopeasti. Kun kurssit ovat jonkin aikaa nousseet kiinnostus edelleen lisääntyy. Kehittyvillä markkinoilla on kuitenkin suuret riskit ja kursseissa mahtava heilunta. Usein nopeaa nousua on seurannut myös nopea lasku, Lehto sanoo.

Tuoreimmat osastosta