Tilman ja Salminen sitoutuneet mukaan - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

TJ Group hakee suunnatulla annilla lisärahoitusta

Julkaistu: 30.4.2002 9:09

TJ Group Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen maanantaina 20. toukokuuta päättämään osakepääoman korottamisesta nykyisten osakkeenomistajien sekä optio-oikeuksien haltijoiden merkittäväksi tarjottavalla suunnatulla annilla. Kaksi suurinta henkilöomistajaa on jo sitoutunut tulevaan osakehankintaan.

TJ Groupin mukaan osakeannilla kerättävällä pääomalla varmistetaan yhtiön suunnitellun mukaisen tervehdyttämisen jatkaminen sekäliiketoiminnan edelleen kehittäminen.

Yrityksen hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan korkeintaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisella enimmäiskorotuksella, joka on vähintään 671 400 euroa ja enintään 1 342 800 euroa. Liikkeelle laitettaisiin vähintään enintään ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen enimmäismäärä, vähintään 33 570 000 ja enintään 67 140 000 uutta osaketta.

Yhtiökokokous päättää toukokuussa osakkeiden enimmäismäärästä ja merkintähinnasta.

- Olemme saaneet yrityksen tervehdyttämisen hyvään vauhtiin. Uusitun strategian mukaisesti olemme keskittyneet laajennetun asiakkuudenhallinnan (Extended CRM) ohjelmistotuotteisiin ja niitä tukevaan palveluliiketoimintaan. Yhtiön organisaatio on toimintoja ryhmittelemällä ja yhtiöittämällä sekä henkilöstöä vähentämällä muutettu pääosin uuden strategian mukaiseksi, sanoo TJ Groupin toimitusjohtaja Mikko Setälä.

Organisaation uudelleenjärjestely saadaan Setälän mukaan valmiiksi kesän 2002 aikana.

Sitoutumista antiin

- Tiukka kulukontrolli ja ydinliiketoimintojen fokusoiminen näkyvät tuloksessa tämän vuoden aikana. Suunnatulla osakeannilla haluamme varmistaa, että tervehdyttäminen saadaan vietyä loppuun ja yrityksen toiminta saadaan kannattavaksi. Myös TJ Groupin kaksi suurinta henkilöomistajaa ovat sitoutuneet osakeantiin. Heidän merkintäsitoumuksensa takaavat annin onnistumisen ja uuden pääoman keräämisen,

Yhtiön perustajat ja edelleen suurimmat henkilöomistajat Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen ovat yhdessä määräysvallassaan olevien yhteisöjen kanssa antaneet merkintäsitoumuksen, jossa he sitoutuvat merkitsemään ensisijaisen ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet uudet osakkeet.

Tilman ja Salminen ovat sitoutuneet merkitsemään annissa osakkeita siten, että annilla kerättävät varat ovat vähintään 10 miljoonaa euroa.