Ensimmäinen neljännes - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

JOTin liikevaihto puolittui, tappio syveni

Julkaistu: 25.4.2002 9:37

JOT Automation Group Oyj:n tammi-maaliskuun liikevaihto oli 12,2 (24,5) miljoonaa euroa, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 50,4 prosenttia, ja liikevoitto ?7,9 (-4,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy kertaluonteisia kulukirjauksia noin 2,9 miljoonaa euroa ja yhdistymiskuluja 0,2 miljoonaa euroa.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus JOT Automationin liikevaihdosta oli 8,8 (17,4) miljoonaa euroa, eli 72,6 (71,1) prosenttia liikevaihdosta. Viennin ja ulkomaantoimintojen liikevaihto aleni 49,3 prosenttia.

Katsauskauden liikevaihto markkina-alueittain jakautui seuraavasti: Pohjoismaat 28,5 (37,0) prosenttia, muu Eurooppa 29,6 (28,5) prosenttia, Aasia 20,2 (14,5) prosenttia ja Amerikka 21,7 (20,0)prosenttia.

Katsauskauden liikevaihto asiakasryhmittäin jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 58,9 (44,4) prosenttia, elektroniikan sopimusvalmistus (EMS) 12,1 (9,4) prosenttia, jakelukanavaliiketoiminta (GDT) 17,7 (28,9) prosenttia, osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) 8,1 (16,2)prosenttia, muut 3,2 (1,1) prosenttia.

Tuoteryhmittäisessä jaottelussa sai testaus 42,3 (26,1) prosenttia, loppukokoonpano 17,7 (27,3) prosenttia, materiaalin käsittelylaitteet 24,5 (35,2) prosenttia, ja muut (after sales ja varaosamyynti) 15,5 (11,4) prosenttia.

Konsernin tulos ennen veroja oli -8,0 (-2,5) miljoonaa euroa, mikä on -66,0 (-10,2) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli -8,0 (-2,9) miljoonaa euroa, - 65,6 (-11,8) prosenttia liikevaihdosta.

Haastava tilanne

Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla markkinatilanne säilyy haastavana. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan muodostuvan jonkin verran ensimmäistä neljännestä korkeammaksi. Liikevaihdon kasvu selittyy osaltaan kahden merkittävän projektitoimituksen siirtymisestä toiselle vuosineljännekselle. Samanaikaisesti odotetaan konsernin panostusten kokoonpano- ja testausjärjestelmien myyntiin näkyvän näiden kahden liiketoiminta-alueen aiempaa positiivisempana kehityksenä.

Alhaisen liikevaihtotason vallitessa liikevaihdon jakautuminen eri tuoteryhmien ja markkina-alueiden kesken voi lyhyellä aikaväillä vaihdella voimakkaasti.

Vuoden 2002 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan ylittävän ensimmäisen vuosipuoliskon tason. Arvio liikevaihdon kehityksestä perustuu täsmennetyn strategian mukaisiin toimiin, konsernin toiminnan tehostamiseen ja vuonna 2001 esiteltyjen uusien tuotteiden myyntiodotuksiin.

Tämän tilikauden aikana yhtiö keskittyy ydinliiketoimintaansa sekä kannattavuuden olennaiseen parantamiseen painopistealueena erityisesti kokoonpano- ja testausjärjestelmät. Samalla yhtiö kehittää kykyään mukauttaa toimintaansa markkinatilanteen muutoksissa. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on palata takaisin kasvu-uralle.¨

Katsauskauden päättymisen jälkeen JOT Automation Group ja Elektrobit Group julkistivat sopimuksen yhdistymisestä. Sen arvioidaan toteutuvan kesäkuussa 2002.

Tuoreimmat osastosta