Heinäkuun alussa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tyttäret sulautetaan takaisin Sonera-emoyhtiöön

Julkaistu: 23.4.2002 16:45

Sonera ilmoittaa siirtyvänsä asiakasohjautuvaan liiketoimintaorganisaatioon. Tavoitteen toteuttamiseksi yritys aikoo sulauttaa vuoden loppuun mennessä useimmat kokonaan omistamistaan tytäryhtiöstä konsernin emoyhtiöön, Sonera Oyj:hin. Siihen mennessä muokataan myös liiketoimintaorganisaatio kolmeen kerrokseen.

Toimilla ei ole Soneran mukaan suoria henkilöstövaikutuksia. Ne eivät myöskään liity valmisteilla olevaan Sonera-Telia -fuusioon.

- Uusi rakenne tukee asiakaslähtöistä johtamista ja siirtää liiketoiminnan ohjauksen aiempaa enemmän asiakasrajapintaan. Asiakaskannattavuudesta tulee yhteinen tavoite ja asiakkaat ovat kaikille yhteisiä. Toiminta myös tehostuu, kun enää ei synny sisäistä kilpailua asiakkaista, toteaa Soneran toimitusjohtaja Harri Koponen.

Uuden liiketoimintamallin kolme liiketoimintakerrosta ovat myynti- ja markkinointikerros, joka keskitetysti vastaa kaikista konsernin myynti- ja markkinointiprosesseista, tuote- ja palvelukerros, joka vastaa palveluoperaattorin tuoteportfoliosta ja tuotanto ja verkot -kerros, johon sijoittuvat Mobile Networks Finland, Sonera Carrier Networks Oy, Primatel Oy, Unibase Oy ja IsoWorks Oy.

Kutakin kerrosta johtamaan on nimitetty Sonera Oyj:n toimitusjohtajalle suoraan raportoiva johtaja. Myynti- ja markkinointikerroksen vt. johtajana tulee toimimaan varatoimitusjohtaja Aimo Eloholma, tuotteet ja palvelut kerroksen vetäjänä Juha Varelius ja tuotanto- ja verkot -kerroksen johtajana Jaakko Nevanlinna. He kaikki ovat Soneran johtoryhmän jäseniä.

Kerroskohtaiset esikunnat

Nykyisin eri liiketoimintayksiköissä sijaitsevat tukitoiminnot (esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinto) yhdistetään kussakin kerroksessa yhdeksi kerroskohtaiseksi esikuntatoiminnoksi.

Myös Soneran eri liiketoimintojen nykyiset kotimaan maantieteelliset liiketoiminta-alueet yhdistetään yhdeksi alueorganisaatioksi. Soneran aluejohtajat ovat uudistuksen jälkeen matriisivastuullisia kaikista alueensa yritysasiakassuhteiden hoidosta ja he vastaavat myös alueensa sidosryhmätoiminnasta.

Sulautumisen jälkeen itsenäisinä yhtiöinä jatkavat merkittävässä määrin palvelujaan myös muille kuin Soneralle myyvät Sonera Carrier Oy, Primatel Oy, Unibase Oy, IsoWorks Oy (Sonera 50%), Sonera Zed Oy ja Sonera SmartTrust Oy.

Myös Soneran joko kokonaan tai osittain omistavat jakeluyhtiöt Päämies-kauppiaat Oy (Sonera 58%), Telering Oy, Data-Info Oy ja Infonet Finland Oy (Sonera 90%) jatkavat itsenäisinä yhtiöinä.