200207996 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Alihankintateollisuuden erityisluonne

Julkaistu: 12.4.2002 15:18

JOT Automationin fuusioituminen Elektrobitin kanssa päättää värikkään vaiheen Suomen Nokia-klusterin historiassa. JOT on houkutellut laajoja piensijoittajapiirejä. Sen kurssi nousi jyrkästi ja sen jälkeen laski vähintään yhtä jyrkästi.

JOT Automationissa näkyvät alihankintateollisuuden ongelmat. JOT on valmistanut kännyköiden tuotantolinjoja useille kännykkävalmistajille, mutta Nokian merkitys on ollut suuri. Varsinkin viime vuosina tuotteista on mennyt Nokialle yli puolet. Matkapuhelinalalla kasvu on puolentoista viime vuoden aikana alkanut hiukan hidastua alan nopeimmasta vaiheesta, mikä näkyy laitetoimittajien ja muiden alihankkijoiden tilanteessa.

Alihankkijoiden käyttö on viime vuosikymmenen aikana jatkuvasti lisääntynyt, kun lopputuotteen valmistaja on halunnut vähentää omia riskejään. Kysynnän kasvaessa alihankkijoita käyttävä yritys välttyy uuden kapasiteetin rakentamiselta ja lisäväen palkkaamiselta. Kääntöpuolena on kasvuvaiheessa alihankintatoiminnan hintojen kohoaminen.

Laskusuhdanteessa tilanne on päinvastainen. Alihankkijoiden hinnat laskevat ja katteet supistuvat erittäin nopeasti. Lisäksi ylikapasiteetin purkamisen ongelmat jäävät alihankkijoiden huoleksi.

Lopputuotteen valmistaja voi ideaalitapauksessa säilyttää toimintansa kannattavuuden hyvänä, vaikka tuotteiden menekki laskee. Tuotantokustannuksia voi alentaa ilman, että koneet jäävät käsiin tai väkeä joudutaan irtisanomaan. Nämä pulmat jäävät alihankkijan huoleksi.

Alihankkijoilla on kuitenkin yleensä omia alihankkijoita, joiden kautta joustopaineita voi jakaa koko tuotantoverkostoon.

Viime aikoina on alihankintatalouden sijaan puhuttu paljon verkostotaloudesta ja kumppanuudesta. Tällaisessa mallissa alihankkijat muodostavat yhdessä verkoston, jossa niillä on vastuu paitsi tuotannosta, myös osin muusta osaamisesta, kuten tuotekehittelystä.

Tällaisella kumppanuusmallilla voi jonkin verran tasata alihankintamallin pahimpia heilahteluja, mutta itse kuviota se ei muuta. Lopputuottaja käyttää alihankintaa lisätäkseen joustavuutta, ja verkoston tehtävänä on joustaa. Tämä perusnäkemys alihankintatoiminnan luonteesta on toisinaan unohtunut sijoittajilta.

Nousukaudella nopeasti kasvavat voitot ovat houkutelleet sijoittajia yrityksen omistajiksi, mutta kaikille ei ole ollut selvää, mitä vastaavasti tapahtuu laskukaudella.

Toisinaan myös alihankintayrityksen tunnistaminen on vaikeaa. Tunnusmerkeistä tärkein on asiakaskunnan rakenne. Jos yksi asiakas ostaa yhtiön tuotannosta puolet tai sitä enemmän, on kyseessä alihankkija. Aina tämäkään kriteeri ei kuitenkaan toimi, sillä myös hajautetumman asiakaskunnan yritys voi suhdanteiden muuttuessa käyttäytyä alihankkijan tavoin. Sijoittajalle tieto yrityksen toiminnan luonteesta on joka tapauksessa hyvin tärkeää.

Tuoreimmat osastosta