200208023 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kuuluuko lomautetulleirtisanomisajan palkka?

Julkaistu: 11.4.2002 16:52

Kevät on ollut ankara, ja yritykseni onkin joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Kaikille osapuolille kivuttomin ratkaisu oli koko henkilöstön lomauttaminen. Lomautusprosessi sujui lain ja kirjaimen mukaan ja lomautusilmoitus annettiin lähes kolme viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Lomautuksen kuluessa teimme saneeraussuunnitelman, jonka avulla firma olisi pelastettavissa. Suunnitelman mukaan osa henkilöstöstä on irtisanottava. Irtisanomisjärjestys on viimeksi sisään, ensimmäisenä ulos. Näin lähes kaikilla irtisanotuilla oli alle vuoden työtaakka takanaan. Nyt irtisanotut vaativat irtisanomisajan palkkaansa, vaikka saivat olla koko lomautusilmoitusajan töissä. Mihin kummaan vaatimukset perustuvat, vai perustuvatko mihinkään?

VASTAUS

Työoikeuden alalla on velvoittavan normiston hajanaisuuserittäin suuri ongelma. Työsopimuslaki sinänsä on kohtalaisen looginen ja selkeä kokonaisuus, mutta kun siihen liitetään työehtosopimusjärjestelmä enemmän tai vähemmän velvoittavine liitteineen on lopputuloksena erittäin laaja ja mutkikas normisto. Siksi yleisesti pätevien työoikeudellisten neuvojen antaminen yksittäistapauksiin on hieman ongelmallista. Maallikolta ei voi odottaa kovin suurta normituntemusta, mikä taas huonontaa yleistä oikeusturvallisuutta.

Työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaan, mikäli työntekijä irtisanotaan lomautusaikana, on työnantaja velvoitettu maksamaan työntekijälle tälle kuuluvan irtisanomisajan palkan. Irtisanomisajanpalkasta saa kuitenkin vähentää 14 päivän palkan, mikäli lomautusilmoitus on annettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Tällöin Teidän ei lähtökohtaisesti tarvitse lainkaan suorittaa irtisanomispalkkaa, mikäli työsuhde on kestänyt enintään yhden vuoden. Jos kuitenkin jotain jää maksettavaksi, kannattaa se suorittaa työntekijälle välittömästi. Näin vältytään odotusajan palkalta, joka on suurimmillaan kuuden päivän palkka.

Edellä kuvattuun perustilanteeseen saattaa aiheuttaa mullistavia muutoksia sovellettava työehtosopimus. Joissakin työehtosopimuksissa, kuten esimerkiksi rakennusalalla, lomautusilmoitusajaksi on sovittu 14 päivää. Tästä syystä esimerkiksi rakennusalalla lomautetuille työntekijöille tulee maksaa irtisanomisajan palkka kokonaisuudessaan, koska lomautusilmoitusaika ei ylitä työsopimuslain 5 luvun 7 §:n vaatimaa aikaa. Asiassanne kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen ja tarkistaa alallanne vallitsevat sopimukset ja säännökset.

Tuoreimmat osastosta