200207028 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Savon kanavan hinta nousi roimasti

Julkaistu: 10.4.2002 15:04

Merenkulkupiirin uusin arvio 30 miljoonaa euroa

Merenkulkupiiri on nostanut Kymijoen ja Vuoksen vesistöä Keski-Savossa yhdistävän kanavahankkeen kustannusarviota reippaasti. Savon kanavan hinta arvioidaan nyt noin 30 miljoonaksi euroksi, kun aiemmat laskelmat liikkuivat runsaassa 20 miljoonassa eurossa.

Noin kymmenen kilometrin pituisen maankaivuun vaatiman kanavan toteutuksesta laaditaan vielä tarkennettu suunnitelma kustannusarvioineen, mutta sen ei uskota enää ylittävän 35 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kanavan pituus olisi 75 kilometriä ja se toisi muun muassa Päijänteen vesistöille meriyhteyden Saimaan kanavan kautta. Tämä loisi Euroopan mittavimpiin kuuluvan sisävesireitistön, jossa yhtenäistä vesistöaluetta syntyisi 50 000 neliökilometriä.

Savon kanava on yksi Pohjois-Savon mittavimpia liikenneinfrahankkeita, joita on kaavailtu lähivuosille muutaman siltahankkeen, valtatie 5:n sekä Savon radan parantamisten rinnalla.

Se on myös lähivuosien keskeisimpiä kysymyksiä EU:n tavoite 1 -ohjelman tukivarojen jakamisessa.

Muun muassa maakunnan yrittäjäjärjestö laatii selvitystä kanavan aluetaloudellisista vaikutuksista, jonka jälkeen se päättää omasta kannastaan hankkeeseen. 35 veneilyseuraa on jo luovuttanutkanavan rakentamista puoltavan adressin Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Antti Mykkäselle.

Tuoreimmat osastosta