200205587 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Telealan järjestelyt ovat jo myöhässä

Julkaistu: 4.4.2002 15:04

Euroopan telealan tulevaisuuden kannalta välttämättömät omistusjärjestelyt ovat vasta alussa. Takavuosien huuma, jolloin jokaisen Euroopan kansallisen teleoperaattorin oli määrä kasvaa mantereenlaajuisen kotimarkkinan tukemana maailmanluokan toimijaksi on ohi. Edessä on operaattoreiden yhdistäminen elinkelpoisiksi yksiköiksi.

Kasvuhuumassa yhtiöt investoivat ja velkaantuivat. Valtiot kiiruhtivat jaolle myymällä yhtiöille toiminnan kannalta välttämättömiä kolmannen polven toimilupia ja onnistuivat kohentamaan talouttaan ilman veronkorotuksia tai menoleikkauksia. Nyt maksumiehiksi joutuneet teleyhtiöt ovat velkoineen ahdingossa toiminnan tulosten jäätyä odotuksista.

Soneran ja Telian fuusio on vasta alkua Euroopan telealan järkeistämisessä. Velat pakottavat teleyhtiöt toteuttamaan järjestelyjä, jotka taannoin juuttuivat kansallisten etujen ristiriitaisuuksiin.

Telealan keskittyminen on kaikkien etu: suuri koko antaa kustannushyötyä sekä operaattorille että asiakkaille.

Jatkokehityksen kannalta on kuitenkin onnetonta, että Euroopan operaattorit joutuvat käyttämään parin jo hukatun vuoden lisäksi vielä runsaasti aikaa ja voimavaroja järjestelyihin sen sijaan, että ne voisivat keskittyä kehittämään tuotteita ja toimintoja.

Mikäli valtioiden rahastushalu vielä hidastaa järjestelyjen toteuttamista, on mahdollista, että eurooppalaiset operaattorit jäävät tuotteiden ja palveluiden kehityksessä jälkeen kansainvälisistä kilpailijoistaan.

Tuoreimmat osastosta