200201811 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Arvostettu työntekijä jaksaa kauemmin

Julkaistu: 2.4.2002 16:04

Työntekijöiden pitää tulevaisuudessa jaksaa työelämässä nykyistä pidempään huolimatta siitä, että työ koetaan entistä vaativammaksi ja työtahti entistä kiireisemmäksi. Juhlapuheissa todetaan työntekijöiden olevan yrityksen tärkein voimavara, mutta silti yhä useampi työntekijä kokee työelämän liian raskaaksi ja loppuunpalamisesta johtuvat sairaslomat ovat entistä yleisempiä.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on yritysten ja yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Huonosti työelämässä viihtyvät työntekijät ovat yritysten kannalta tehottomia. Aikainen eläkkeelle siirtyminen rasittaa kohtuuttomasti eläkejärjestelmää. Työuupumisen aiheuttamat sairaslomat tulevat työnantajalle ja yhteiskunnalle kalliiksi.

Tällä vuosikymmenellä Suomea uhkaa työvoimapula, ja kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy. Työvoimapula ei johdu pelkästään rakennemuutoksesta eikä suhdanteista, vaan työmarkkinoilta poistuu lähivuosina paljon enemmän työvoimaa kuin sinne tulee. Esimerkiksi teollisuudessa työskentelevistä työntekijöistä lähes puolet siirtyy eläkkeelle ensi vuosikymmenen puoleenväliin mennessä.

Kuntien nykyisistä työntekijöistä joka kolmas ja valtion työntekijöistä lähes 40 prosenttia on eläkkeellä vuonna 2010. Löytyykö näihin tehtäviin uusia työntekijöitä tulevaisuudessa? Palvelualoilla tarvetta tulee olemaan, koska väestön vanheneminen lisää palveluiden kysyntää.

Kemiran pääjohtaja Tauno Pihlava on huolissaan erityisesti julkisen sektorin pienituloisten työntekijöiden palkkatasosta. Hänen mielestään on tärkeää, että myös valtion ja kuntien työntekijät ovat motivoituneita palvelutyöhön. Pihlava on myös huolissaan siitä, että itsekkyys on lisääntynyt sekä yritysten että yhteiskunnan toiminnassa. Hänen mielestään yrityksillä ja ihmisillä on paine tehdä nopeasti paljon, eikä kokonaisuutta oteta riittävästi huomioon. (Taloussanomat 29. maaliskuuta).

Yrityksissä laaditaan erilaisia arvo-ohjelmia, joiden tarkoituksena on korostaa yrityksen eettisiä toimintatapoja. Eettiset arvot jäävät edelleen liian usein vain julistuksiksi eikä niitä toteuteta käytännössä. Työssä viihtymisen kannalta on tärkeää, että työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan kannetaan huolta myös huonompina aikoina.

Huonosti motivoitunut ja työelämään kyllästynyt työntekijä ei ole yrityksen kannalta voimavara. Aidosti arvostettu ja työhönsä motivoitunut työntekijä on todellinen voimavara ja hän myös viihtyy työelämässä pidempään. Työntekijöiden arvostus on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi kilpailutekijä, kun halutaan osaavaa henkilöstöä.

Tuoreimmat osastosta