200208053 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

EU pysäyttää lisätulleillateräksen tuonnin kasvun

Julkaistu: 27.3.2002 19:31

Euroopan komissio asetti tuontikiintiöt 15 teräslaadulle

Euroopan komissio päätti eilen suojatoimista, joilla se yrittää estää teräksen tuonnin kasvun EU-alueelle. Komission reaktio on vastaisku Yhdysvaltojen viime viikolla asettamille rankaisutulleille.

EU ei kuitenkaan aio Yhdysvaltojen tavoin estää kaikkea hiiliteräksen tuontia. Se ryhtyy perimään korotettuja tulleja ainoastaan silloin, kun tiettyjen terästuotteiden tuonti nousee nykyisten tuontimäärien yli. Kiintiöt on laskettu vuosien 1999– 2001 keskiarvosta, jota on korotettu kymmenen prosenttia. Käytännössä tämä merkitsee tuonnin pysymistä viimevuotisella tasolla.

Lamy: EU toimii WTO:nsääntöjen mukaan

Kauppakomissaari Pascal Lamy korosti eilisessä tiedotustilaisuudessa moneen kertaan, että EU toimii WTO:n sääntöjen mukaisesti toisin kuin Yhdysvallat.

– USA:n tarpeettomat ja epäreilut toimet ovat pakottaneet meidät ryhtymään tilapäisiin suojatoimiin EU:n teollisuuden ja työntekijöiden puolesta. Me emme kuitenkaan turvaudu protektionismiin, vaan pidämme markkinamme avoimina.

Tilapäisten suojatoimien on tarkoitus kestää kuusi kuukautta.

Komissio on valittanut myös WTO:n tuomioistuimeen Yhdysvaltojen 30 prosentin rankaisutullista. Se yrittää odottaessaan WTO:n päätöstä neuvotella amerikkalaisten kanssa korvauksista. Jos Yhdysvallat ei suostu korvauksiin, EU saattaa ryhtyä vastatoimiin nostamalla amerikkalaisten tuotteiden tulleja. Listan laadinta on kesken.

Rautaruukki hyötyysuojatoimista

Komissio julkaisi eilen 15 tuotteelle tuontikiintiöt, joiden ylittävälle osalle se asettaa 14,9–26 prosentin lisätullit. Tullin suuruus riippuu tuotteesta. Lista koostuu lähinnä seostamattomista hiiliteräslaaduista, kuten kuumavalssatuista keloista, levyistä, arkeista ja rainoista. Listalla ovat myös kylmävalssatut levyt, sähköteräkset, tinalevyt, kvarttolevyt, universaalilaatat, kauppatangot ja kevytprofiilit.

Suomessa EU:n suojatoimet hyödyntävät lähinnä Rautaruukkia, joka valmistaa kuutta listalle kuuluvaa tuotetta. Rautaruukki valmistaa kotimaassa esimerkiksi seostamattomia kuumavalssattuja keloja, levyjä, arkkeja, rainoja sekä kylmävalssattuja levyjä.

Rautaruukin varatoimitusjohtaja Lauri Mannerkoski pitää komission päätöstä suojatoimista erittäin hyödyllisenä.

– Toimet takaavat, että markkina-alueellemme ei kaadeta tavaraa, joka olisi muutoin mennyt Yhdysvaltoihin.

Rautaruukki vie tuotannostaan 96 prosenttia Eurooppaan, mistä EU-maiden osuus on yli 90 prosenttia.

Teräksen hinnatvoivat nousta

EU:n terästeollisuus on kärsinyt viime vuosina reippaasta tuonnin kasvusta: tuonti on noussut 18 prosenttia vuodesta 1998. Tämä on pudottanut hintoja 35 prosenttia kahden viime vuoden aikana.

Teollisuus on sopeuttanut tuotantoaan kysyntää vastaavaksi, mikä on alkanut näkyä tänä vuonna hintojen nousuna.

–Kysynnän ja tarjonnan tasapaino pysyy, koska nyt ei ole ylimääräisen tuonnin vaaraa. Positiivinen hintakehitys voi jatkua, uskoo Mannerkoski.

Avesta-Polaritin toimintaan EU:n suojatulleilla tai Yhdysvaltojen rankaisutulleilla ei ole vaikutusta, koska yhtiö on erikoistunut ruostumattomaan teräkseen.

Tuoreimmat osastosta