200208554 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ministeri Filatov haluaa vahvistaaulkomaalaisten työntekijöiden turvaa

Julkaistu: 21.3.2002 18:16

Työministerin mielestä rikkomuksen kohteen lupaa ei tarvita oikeuskanteen nostamiseen

Työministeri Tarja Filatov (sd.) haluaa kasvattaa työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten mahdollisuutta puuttua työehtojen rikkomuksiin tavalla, joka muuttaa vakiintuneen oikeuskäytännön periaatteita ratkaisevasti.

Filatovin mielestä ammattiliitto, työnantajapuoli tai viranomainen voisi haastaa oikeuteen työehtoja polkeneen työnantajan jopa ilman rikkomuksen kohteeksi joutuneen ulkomaalaisen työntekijän suostumusta. Tähän asti työriidoissa on aina lähdetty siitä, että ilman työntekijän lupaa tai valtakirjaa asiaa ei lähdetä käräjöimään. Muutos edellyttää lainmuutosta.

– Erityisiä toimia tarvitaan silloin, kun ulkomaalaiset työntekijät eivät syystä tai toisesta itse halua tai uskalla periä saamisiaan. Monesti palkkasaamisia ei uskalleta riitauttaa, koska pelätään palautusta kotimaahan, Filatov perustelee.

Pikapalautus uhkaa, koska ulkomaalaisen työsuhde on sidoksissa työlupaan ja se taas on sidottu oleskelulupaan. Eli kun työntekijä haastaa työnantajan oikeuteen, ei hänellä yleensä ole enää tulemista työpaikalle. Ilman työsuhdetta taas ei ole työlupaa ja ilman työlupaa ei ole oleskelulupaa. Riitautus merkitsee siis palautusta lähtömaahan.

Tämän vuoksi olisi Filatovin mukaan tärkeää, että kiistan voisi riitauttaa joku muu kuin työntekijä.

– Viranomaisille tarvitaan voimakkaimpia välineitä. Keinot estää väärinkäytöksiä ovat riittämättömät. Nyt viranomaiset voivat vain huomauttaa minimipalkan alittamisesta tai muista työehtojen rikkomuksista, Filatov sanoo

Suomalaisten työriitojen käsittelyprosessissa ei Filatovin mielestä ole suuria korjaustarpeita, koska järjestäytymisaste on korkea.

Alipalkkaus yleistä

Filatovin mukaan Suomeen lyhytaikaiseen työhön lähetetyt työntekijät ovat joutuneet yhä useammin sosiaalisen polkumyynnin kohteeksi, siis alipalkatuiksi. Tavallisesti he ovat venäläisiä tai virolaisia. Ongelma on yleinen etenkin rakennusalalla ja kuljetuksessa.

Ulkomaalaisen on jälkikäteen vaikea periä palkkasaataviaan tai ylityökorvauksiaan kotimaastaan käsin.Etenkin sellaisiin tapauksiin on hankala päästä käsiksi, joissa tilaajayritys teettää Suomessa työtä ulkomaisten alihankkijoiden palveluksessa olevalla halpatyövoimalla.

Tuoreimmat osastosta