Yrityskauppojen valvonta on yhä haasteellisempaa

Yritysjärjestelyjen vaikutusten arviointi käy yhä haasteellisemmaksi. Yrityskauppojen valvonta saattaa jopa muuttua jälkikäteiseksi, todetaan uudessa raportissa.

21.3.2002 10:31

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin johdolla toiminut kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmä julkaisi torstaina loppuraporttinsa "Kotimarkkinoiden toimivuus ja kansainvälinen kilpailukyky".

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella keskeisiä markkinoiden toimivuuteen ja kilpailupolitiikkaan liittyviä teemoja. Työryhmän toimeksiantona ei ollut tehdä ehdotuksia muutoksiksi lainsäädäntöön.

Loppuraportissa tarkastellaan uuden talouden ja EU:n sisämarkkinoiden vaikutusta relevantin markkinan määrittelyyn sekä kilpailuviranomaisten roolia kilpailunrajoitusten vaikutusten arvioinnissa ja yrityskauppavalvonnassa. EU:n tapauskäytännöt eivät työryhmän mukaan viittaa pohjoismaisten yritysten syrjintään; komission yrityskauppavalvonnassa lähtökohtana on aina kilpailuprosessin ja kuluttajien suojeleminen.

Ei uusia säädöksiä

Työryhmä ei esitä uusia säännöksiä pk-yritysten yhteistyöstä. Työryhmä katsoo, että voimassa oleva lainsäädäntö sallii yritysten yhteistyön, mikäli se ei johda kilpailun rajoittumiseen ja hyödyttää myös kuluttajia. Työryhmän arvion mukaan kilpailuviranomaisten poikkeuslupakäytäntö ja puuttumattomuuskäytäntö vähämerkityksellisten kilpailunrajoitusten tapauksissa ei ole rajoittanut pk-yritysten yhteistyötä.

Työryhmä pitää tärkeänä kerätä ulkopuolisia näkemyksiä markkinoidemme avoimuudesta ja kilpailulainsäädäntömme toimivuudesta. Työryhmän aloitteesta Suomessa on käynnistetty OECD:n sääntelyuudistuksen (Regulatory Reform) maatutkinta. Maatutkinnassa tarkastellaan kansantalouden avoimuutta, kilpailupolitiikan toimivuutta, ulkomaankauppajärjestelmän avoimuutta sekä liikelaitosuudistuksen toteutumista. Maatutkinnan tulokset julkaistaan keväällä 2003.

Uusi kilpailuinstituutti

Työryhmä esittää erityisen kilpailuinstituutin perustamista palvelemaan yliopistotutkimuksen ja -opetuksen, hallinnon sekä elinkeinoelämän tarpeita.

Työryhmä julkisti jo aiemmin, 2.11.2001 osaraportin "Laatua ja tehokkuutta palvelujen kilpailulla", jossa tarkasteltiin kilpailun toimivuutta verovaroin rahoitetuissa palveluissa, kuten kunnallisissa hyvinvointipalveluissa. Työryhmä korosti raportissa tilaaja- ja valvontatehtävän erottamista palvelujen tuottamisesta sekä teki ehdotuksia palvelusetelin käyttöönoton laajentamiseksi.

Työryhmä korostaa toimivan kilpailun kotimarkkinoiden kaikilla sektoreilla heijastuvan myönteisesti koko kansantalouden kilpailukykyyn ja siten vahvistavan edellytyksiämme selviytyä globaalissa kilpailussa ja ylläpitää hyvinvointijärjestelmäämme.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?