Ministeriö tutki - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomalaisten siirtyminen euron käyttöön sujui hyvin

Julkaistu: 15.3.2002 15:18

Valtiovarainministeriön ja EU:n teettämän selvityksen mukaan suomalaisten kokemukset euroon siirtymisestä ovat pääosin myönteisiä. Suomen Gallup haastatteli puhelimitse helmi-maaliskuun vaihteessa tutkimusta varten 1 116 suomalaista.

Haastatelluista 86 prosenttia koki euroon siirtymisen sujuneen kohdaltaan erittäin tai melko hyvin. 79 prosenttia arvioi siirtymisen sujuneen Suomessa yleisesti hyvin. 54 prosenttia vastaajista katsoi, että hankalinta euroon siirtymisessä oli euromääräisten hintojen opetteleminen. 17 prosenttia ei sen sijaan pitänyt mitään euron käyttöönotossa hankalana.

Tärkeimmät tiedonlähteet euroon siirtymistä koskevissa asioissa olivat sanomalehdet (68 prosenttia) sekä kotiin jaetut oppaat ja esitteet (68 prosenttia). Televisio oli kolmanneksi tärkein tiedonlähde (64 prosenttia).

Haastatelluista 68 prosenttia katsoi, että euron käyttöönotolla ei juurikaan ollut vaikutuksia jokapäiväisen elämään. Elämäänsä vaikeuttaneen sen koki 27 prosenttia vastaajista. Rahasummien ajatteleminen euroissa sujui haastatelluista 34 prosentilta vaivattomasti, 42 prosenttia osasi ajatella tavanomaiset summat euroissa ja 23 prosenttia ei kyennyt ajattelemaan summia euroissa. 35 prosenttia arveli osaavansa ajatella rahasummat euroissa noin vuoden kuluttua.

Hintojen nousu

69 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että euroon siirtyminen on nostanut hintoja. Vastaajista 26 prosentin mukaan hinnat sen sijaan ovat pysyneet ennallaan. Vajaa kolmasosa vastaajista kannatti kaksoishinnoittelun jatkamista enintään puoli vuotta, ja saman verran halusi, että kaksoishinnoittelua jatkettaisiin enintään vuosi. 18 prosenttia oli sitä mieltä, että kaksoishinnoittelu voitaisiin lopettaa heti.

Vastanneista 80 prosenttia suhtautui euroon melko myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Melko kielteinen kanta oli 14 prosentilla ja neljä prosenttia vastaajista suhtautui euroon erittäin kielteisesti. Viime vuoden elokuussa euron hyväksyi 72 prosenttia väestöstä. Huhtikuussa 2001 vastaava luku oli 65 prosenttia.

61 prosenttia haastatelluista ilmoitti suhtautuvansa euroon sen käyttöönoton jälkeen samalla tavoin kuin aiemminkin. 26 prosenttia suhtautui aiempaa jonkin verran myönteisemmin ja neljä prosenttia paljon myönteisemmin. Viisi prosenttia vastaajista sen sijaan suhtautui aiempaa jonkin verran kielteisemmin ja prosentti selvästi kielteisemmin euroon yhteisvaluutan käyttöönoton jälkeen.

Tuoreimmat osastosta