200201508 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Johdon kannustimet tarkasteluun

Julkaistu: 11.3.2002 16:44

Johdon kannustinjärjestelmät ovat tärkeä omistajien ohjausväline. Kannustimet ovat vaativa työkalu, jonka vaikutuksia on vaikea arvioida. Esimerkiksi johdon optioiden oletetaan yhtenäistävän omistajien ja johdon intressit, mutta toisaalta ne saattavat tarjota kiihokkeen lyhytaikaiseen voiton tavoitteluun. Esimerkiksi Handelsbankenin pääjohtaja Arne Mårtensson arvioi hiljattain, että yritysjohdon liian suuret bonukset houkuttelevat luovaan kirjanpitoon. Mårtenson arvioi Dagens Industri-lehden haastattelussa, että Handelsbankenin kokoisessa yhtiössä ero konservatiivisen ja kaunistelevan tilinpäätöksen välillä voi olla miljardi kruunua.

Jos palkkiojärjestelmä kannustaa vain vuoden ajan, ei sitä voi pitää kovin onnistuneena. Siksi optioihin voi olla järkevää asettaa tiukkoja myyntirajoituksia, jotka sitovat johdon yritykseen joksikin aikaa.

– Olisi arvioitava tarkkaan, millaisia kannustinjärjestelmiä näissä kriisiyrityksissä on ollut ja miten ne ovat sitouttaneet johdon yhtiön toimintaan, sanoo professori Risto Tainio.

Myös Jyrki Veranen kehottaa kiinnittämään huomiota optio-ohjelmien yksityiskohtiin.

–  Ne ovat työkalu, jota voi käyttää oikein tai väärin. On reilu peli, että johto saa osansa yrityksen menestyksestä. Mutta esimerkiksi jälkikäteen muutettuja optioehtoja on kyllä syytä tarkastella kriittisesti.

Avoin tiedotus on perusta

Pörssiyhtiöiden tiedotustoiminta on parantunut paljon viime vuosina. Sijoittajat toivovat kuitenkin, että esimerkiksi yhtiöt kertoisivat nykyistä paremmin muun muassa johdon eduista. Ei riitä, että toimitusjohtajan ja hallituksen yhteinen osake- ja optiopotti julkistetaan.

–  Yhtiökokous päättää johdon optioiden jakamisesta, mutta ei saa tietää, keille ja missä suhteessa optiot jaetaan. Samoin johdon eläkkeistä kerrotaan suomalaisissakin yhtiöissä aika pyöreästi, arvioi Jarmo Leppiniemi.

Myös TT:n selvitys osoitti, että suomalaiset pörssiyhtiöt kertovat anglosaksisia yrityksiä heikommin johdon saamista eduista. Muuten selvitys piti suomalaista corporate governance- tiedotusta hyvänä.

Tuoreimmat osastosta