200201028 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kirkko luottaa rahastoihin

Julkaistu: 26.2.2002 15:11

Kirkon eläkerahaston periaatteiden mukaan vain eettisesti perustellut ratkaisut ovat sijoitustoiminnassa hyväksyttäviä.

Ohjeet täsmentävät, että sijoitukset pitää keskittää sellaisiin yrityksiin, jotka kantavat vastuuta yksilöstä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin kuuluu myös kirkon tavoitteiden ja arvojen edistäminen.

Käytännössä kirkko joutuu tyytymään paljon vaatimattomampaa eettisyyteen. Edellä mainittuja periaatteita tavoittelee vain murto-osa kirkon eläkerahaston runsaan 400 miljoonan euron sijoitusomaisuudesta. Osakkeisiin on varoista on sijoitettu noin 40 prosenttia. Tästä noin 160 miljoonan euron osakesalkusta on vain kymmenen prosenttia sijoitettu eettisiin rahastoihin. Loput 90 prosenttia osakesijoituksista on ulkopuolisten varainhoitajien hoidossa. Hoitajia ohjaavat vain poissulkevat ohjeet, esimerkiksi ase-, porno- ja uhkapelitoimialoille ei saa sijoittaa.

Eläkerahaston kotimaisen osakesalkun rakenne ei juuri poikkeakaan Hex-yleisindeksistä.

– Suomeen on tällä hetkellä melko mahdotonta sijoittaa eettisesti muuten kuin muutamien rahastojen kautta. Suomalaisia yhtiöitä kuvaavaa eettistä indeksiä ei ole olemassa, eikä meillä ei ole voimavaroja tutkia itse yhtiöitä, selittää Kirkon keskusrahaston johtaja Leena Rantanen.

– Eettisen Suomi-indeksin rakentaminen olisi erittäin mielenkiintoista. Tämä voisi itse asiassa olla eettisen sijoitusprosessimme neljäs vaihe.

Rantasen mukaan ensimmäinen vaihe oli negatiivisten sijoitusrajoitusten määrittely. Toinen vaihe oli varainhoitajien eettisyyden arviointi, jossa kiinnitettiin huomiota varainhoitajien ?nuhteettomuuteen?, eettisiin arvoihin, sisäisiin sääntöihin ja niiden noudattamiseen. Kolmannessa vaiheessa kirkon edustajat rakensivat eettisiä rahastoja yhdessä rahastoyhtiöiden kanssa. Näihin tuotteisiin Rantanen on tyytyväinen.

– Varainhoitajat ovat olleet hyvin aktiivisesti yhteydessä kirkkohallitukseen, kun he ovat rakentaneet seurakunnille sopivia rahastoja. Me pidämme tätä kehitystyötä hyvin tärkeänä osana eettistä sijoitustoimintaamme. Yhteistyöprojekti on esimerkiksi Gyllenberg Forum -rahasto, jolla on eettisiin kysymyksiin kantaa ottava sijoitusneuvosto. Kirkon edustaja istuu myös Conventum Vision -sijoitusneuvostossa.

Kirkon eläkerahasto on valinnut ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuvan toimintatavan pitkälti omien voimavarojen niukkuuden vuoksi.

– Esimerkiksi eettiseen vertailuindeksiin perustuvan salkun rakentaminen itse on vähäisten voimavarojen vuoksi poissuljettu mahdollisuus.

Päätoimisesti kirkon eläkerahaston salkkua hoitaa sijoituspäällikkö, jonka apuna on kaksi osa-aikaisesti sijoitustoimintaa paneutuvaa henkilöä. Käytännössä omassa hoidossa ovatkin vain kiinteistösijoitukset, joiden osuus sijoitussalkusta on 12 prosenttia.

Tuoreimmat osastosta