200202642 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

EU päättää Kiotonpöytäkirjan vahvistamisesta

Julkaistu: 22.2.2002 18:45

EU:n ympäristöneuvosto ottaa maaliskuun alussa kantaa Kioton pöytäkirjan vahvistamiseen. Päätöksen yhteydessä on tarkoitus vahvistaa oikeudellisesti EU:n sisäinen niin sanottu taakanjako.

Tällä jaolla unioni jyvittää kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteet jäsenmaittain. Osa maista saa alustavan taakanjaon mukaan lisätä huomattavasti päästöjään ja toisen on vähennettävä päästöjään.

EU:n taakanjaon oikeudellinen vahvistaminen edistää jäsenmaiden kansallista ratifiointia. Suomessa ratifiointia on valmisteltu ulkoministeriön johdolla. Tavoitteena on saada ratifiointipäätös eduskunnalle maaliskuun aikana.

Tuoreimmat osastosta