200203094 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pörssi pohtii tiukempaa linjaajohtajien eduista tiedottamiseen

Sijoittajat vaativat lisää tietoja pörssiyhtiöiden johtajilleen maksamista eduista

19.2.2002 20:18

Helsingin pörssi miettii, pitäisikö pörssiyhtiöiden kertoa nykyistä enemmän johtajiensa saamista eduista. Sijoittajat puolestaan vaativat lisää tietoja etuisuuksista. Keskustelu aiheesta on kiihtynyt sen jälkeen, kun ABB:n johtajilleen maksamat edut tulivat äskettäin julki Ruotsissa.

Helsingin pörssin apulaisjohtajan Tommi Toivolan mukaan keskustelu pörssiyhtiöiden etujen tiedottamisesta on tarpeen Suomessakin.

– On syytä pohtia Ruotsin tilannetta ja harkita, aiheuttaako se joitakin toimenpiteitä. Varmasti on syytä katsoa, missä meillä mennään, sanoo Toivola.

Hänen mukaansa sijoittajien on saatava tarpeeksi tietoa vastuusitoumuksista (esimerkiksi eläke- ja palkkiosopimuksista), joita pörssiyhtiöillä on.

– Omistajien näkövinkkelistä tärkeitä ovat myös erilaiset johdon vaihtumiseen liittyvät kompensaatiokysymykset.

Kompensaatio tarkoittaa kustannuksia, joita johtajien erottaminen aiheuttaa. Kyse voi olla esimerkiksi sopimuksista, joiden nojalla johtajalle maksetaan hyvitystä erottamisen takia.

Pörssi ei ole toistaiseksi tehnyt päätöstä, miten se aikoo konkreettisesti lisätä vastuusitoumuksista tiedottamista. Pörssi voi antaa aiheesta sitovia määräyksiä. Toivolan mukaan yksi luonteva keino edistää tiedottamista on omistajaohjauksen suositukset, joita voivat antaa Teollisuuden ja työnantajien keskusliitto ja Keskuskauppakamari.

Sijoittajat toivovatläpinäkyvyyttä

Myös Eläke-Fennian sijoitusjohtajan Eeva Grannenfeltin mielestä Suomessa olisi syytä pohtia, annetaanko sijoittajille oikea näkemys yritysten tulevista vastuista. Niitä ovat esimerkiksi optiopohjaiset järjestelmät, mutta myös muut kannustinjärjestelmät.

Grannenfelt viittaa siihen, että Ruotsissa muun muassa Ericsson on maksanut kannusteita johtajilleen huolimatta negatiivisesta tuloksesta.

– Suomessa erilaiset ylimmän johdon kannusteet ovat viime aikoina lisääntyneet, joten olisi syytä pohtia, miten ja millä hetkellä niistä tiedotetaan, sanoo Grannenfelt.

Varma-Sammon sijoitusjohtajan Petri Kuusiston mukaan läpinäkyvyyden lisääminen yhtiöiden päätöksenteosta ja esimerkiksi johtajien eduista ei olisi pahitteeksi myöskään Suomessa.

– Se olisi varmasti kaikkien osapuolten edun mukaista, Kuusisto toteaa.

Myös omaisuudenhoitoyhtiö Fides Asset Managementin salkunhoitaja Hannu Angervuo vaatii pörssiyhtiöiltä lisää informaatiota johtajille maksettavista eduista.

Angervuo on kiinnostunut tiedoista, joilla on vaikutusta pörssiyhtiöiden tulokseen. Hän harmittelee sitä, että edes sitä ei nykyään kerrota, onko pörssiyhtiöillä sopimuksia merkittävistä eduista.

Keskuskauppakamarikannattaa itsesääntelyä

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila kannattaa itsesäätelyn lisäämistä koskien esimerkiksi pörssiyhtiöiden johtajien eduista tiedottamista. Hänen mukaansa huonoin mahdollinen tilanne olisi se, jos asiasta pitäisi säätää erillinen laki.

– Sen verran kuria täytyy löytyä yhtiöistä itsestään. Se olisi kaikkien etu, Mattila toteaa.

Mattilan mielestä parasta olisi, jos yhtiöt pitäisivät yhteisesti kiinni siitä, että kaikki yhtiön osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavat seikat tuotaisiin aina pörssitiedottein ilmi.

– Ei sitten katsottaisi hyvällä niitä, jotka eivät tee samalla tavalla, Mattila sanoo.

Yritykset voivat maksaa johtajille esimerkiksi palkkioita, eläkkeitä ja kultaisia kädenpuristuksia. Lait ja määräykset eivät nykyään edellytä kovin yksityiskohtaisten etuisuustietojen julkistamista. Lain mukaan yritysten on kerrottava tilinpäätösten liitetiedoissa toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot. Yksittäisiä henkilöitä koskevia tietoja ei kuitenkaan tarvitse kertoa.

Keskuskauppakamari ja TT ovat jo antaneet suosituksen, jonka mukaan vuosikertomuksissa on oltava tiedot palkkioista, palkoista ja luotoista, jotka on maksettu yhtiöiden hallintoelimille ja toimitusjohtajalle. Kyse on yhteissummista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?