200205745 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pohjola pestasivarainhoitajan Sammosta

Julkaistu: 14.2.2002 11:15

Aki Kostiander jätti Sammon ja ryhtyi Pohjolaan kuuluvan Conventum Asset Managementin toimitusjohtajaksi. Tehtävänä on myydä konsernin sijoitus-osaamista uusille asiakkaille.

Aki Kostiander on hoitanut Conventum Asset Managementin toimitusjohtajan tehtäviä pari viikkoa. Ensi töikseen hän on pohtinut keinoja laajentaa institutionaalisen varainhoidon asiakaskuntaa, uusien rahastojen perustamista sekä mahdollisuutta ulkoistaa sijoitustoimintaa. Kasvunvaraa on, sillä ennen liittymistään Pohjola-konserniin viime vuonna Conventum Asset Management oli varainhoidossa pikkutekijä.

Ennen nykyistä pestiään Kostiander on ehtinyt työskennellä Gyllenbergillä, Protoksella – jonka Mandatum aikoinaan osti – ja viimeksi siis Mandatumilla, jossa hän viimeisenä työnään hoiti Mandatumin ja Sammon rahastojen yhdistämistä.

– Se meni alkuperäisten ajatusten mukaan. Fuusion jälkeen oli erinomainen tilaisuus lähteä tänne saman tyyppiseen työhön, sanoo Kostiander.

Kostiander ennustaa investointipankkitoiminnan keskittyvän ja tiivistyvän edelleen. Jakeluverkon hallinta on pankkiireille elintärkeää: ne, jotka hallitsevat asiakaspinnan, päättävät myös mitä tuotteita heidän kanavansa kautta myydään. Ristiinmyymisen, verkottumisen ja muiden yhteistyömuotojen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

–  Suomessa on nyt menossa kova kilpajuoksu siitä, kuka saa jakelutiet varmistettua, Kostiander tiivistää.

Vaikka varainhoitajien perinteinen jakelukanava on ollut pankki, vakuutusyhtiöt eivät Kostianderin mielestä häviä asiakaskontaktien määrässä ja laadussa. Päin vastoin. Hyljeksitystä vahinkovakuutustoiminnasta kuoriutuu hänen näkemyksensä mukaan kultamunia hautova hanhi.

– Vahinkovakuutusyhtiö on hyvässä asemassa, koska se tuntee asiakkaansa laajasti.Vakuuttaja tietää, mitä vakuutuksia asiakkaalla on, millainen hänen asuntonsa ja autonsa on. Vakuutusyhtiö on selvillä myös asiakkaansa perhetilanteesta. Vahinkovakuutustoiminta ei ole ollut kovin kannattavaa, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö sen asiakaskuntaa kannattaisi hyödyntää.

Kostianderin mukaan hyöty ei jää vain sijoitus- ja vakuutustuotteiden kauppiaille. Asiakkaat voivat saada oman osansa esimerkiksi pakettialennusten kautta.

Kostiander näkeekin tuotekehityksen nousevan omassa työssään keskeiseksi haasteeksi. Kun asiakkaina on sekä ammattisijoittajia että ensimmäisiä sijoituskohteitaan valitsevia yksityishenkilöitä, tuotepaletin pitää olla laaja.

Ulkoistaminen ja erikoistuminen ovat hänen mukaansa varainhoidon tulevaisuuden suuntia. Yhdet hallitsevat asiakkaat, toiset sijoittamisen. Myös salkunhoitajat erikoistuvat nykyistä selvemmin.

– Kun yksi tiimi tai pankki hoitaa sijoitustoiminnan, sillä ei voi olla parasta mahdollista tietämystä kaikilla osa-alueilla. Jos haluamme myydä esimeriksi eurooppalaisten pienyhtiöiden rahastoa, niin haluamme sellaisen salkunhoitajan, joka on paras eurooppalaisissa pienyhtiöissä.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että myös Pohjola ostaa entistä enemmän sijoitusosaamista oman ryhmänsä ulkopuolelta. Suunta on siis sama kuin Kostianderin entisellä työnantajalla Sammolla, joka viime viikolla kertoi sijoitustoimintansa osittaisesta ulkoistamisesta

Tuoreimmat osastosta