Alaskirjauksia ja kaatumisia - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Menire teki miinusta 20 miljoonaa euroa

Julkaistu: 15.2.2002 13:52

Pääomasijoitusyhtiö Menire Oyj teki viime vuonna tappiota yli 20 miljoonaa euroa. Useimmat Meniren salkkuyhtiöistä menettivät ison osan arvostaan, ja yhtiö tekikin alaskirjauksia useimmista osakkeistaan.

It-yrityksiin sijoittava Menire kärsi erityisen pahoin it-alan taantumasta, jota entisestään syvensi Yhdysvaltain terrorismi; yhtiö arvioi sen leikanneen alan orastavaa kasvua ja painaneen viimeisellä vuosineljänneksellä alan takaisin alamaihin.

Menire Oyj:n viime vuoden liikevaihto oli 0,40 miljoonaa euroa, joka koostui lähinnä vaihto-omaisuusarvopapereiden korkotuotoista, Exchange FS Group plc:n sekä Nixu Oy:n osakkeiden myynnistä.

Alakirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta, joten tilikauden tarkka tappio oli 20,38 miljoonaa euroa ja tulos osaketta kohden -1,44 euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste vuoden lopussa oli yhä 62 prosenttia, oma pääoma osaketta kohti 0,64 euroa ja käteisvarat 1,61 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa yhtiöllä oli vuoden lopussa noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamista tappioiden kattamiseksi.

ICL Invia suurin alaskirjaus

Yhtiön varoista 87,1 prosenttia oli vuoden lopussa sijoitettu salkkuyrityksiin.

Menire kirjasi alas PaperX Ltd:tä 1,9 miljoonaa, Bosnext AB:ta 0,66 miljoonaa, Pharma Interactive Communications AB:ta 3,09 miljoonaa, Kotirauha PaxActor Oy:tä 0,63 miljoonaa, ICL Invia Oyj:tä 5,15 miljoonaa, Moving Skills AB:ta 0,65 miljoonaa, Emcat eBusiness Solutions AB:ta 2,33 miljoonaa, Macceleration I Ky:tä 0,53 miljoonaa, Terra Nova Group Oyj:tä 3,53 miljoonaa sekä Nixu Oy:tä 0,13 miljoonaa euroa.

Lisäksi liiketappioon kirjattiin noteerattujen yhtiöiden markkina-arvojen arvonalennuksia 0,90 miljoonaa euroa.

Horisontissa valaistuu

Yhtiö arvioi it-alan ja sitä kautta omien pitkän tähtäimen näkymiensä olevan suotuisia. Se arvioi Euroopan olevan pitkän investointiaallon alkuvaiheessa, mikä lupailisi vähitellen tasaista kasvua.

Meniren mukaan "uusia sijoituksia tehdään jälleen" minkä seurauksena kurssit ovat nousemaan päin ja pääomasijoittajalle tarjoutuu paremmin irtautumismahdollisuuksia. Yhtiö muistuttaa tavoittelevansa hyvää tuottoa 3-5 vuoden tähtäimellä, joten yhtiön nykyinen sijoitussalkku on hyvin nuori.

Alkaneen vuoden kehitystä on yhtiön mukaan vaikea arvioida; kuitenkin yrityskaupat ovat todennäköisempi irtautumismuoto kuin pörssilistaus. Menire arvioi, että "seuloontumisprosessi oli vuoden 2001 aikana erittäin voimakas ja siksi siitä selvinneille yrityksille on olemassa hyvät kasvunäkymät."