200209710 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sähköyhtiöt vaativat mahdollisuutta tehdä suurempia tuottoja

Julkaistu: 14.2.2002 16:54

Energiamarkkinavirasto varoittaa vaatimusten johtavan siirtohintojen nousuun

Sähkönsiirtoyhtiöt haluavat mahdollisuuden tehdä nykyistä suurempia tuottoja. Energiamarkkinaviraston mukaan tuottovaatimusten korottaminen johtaisi todennäköisesti siirtohintojen nousuun. Energiamarkkinavirasto määrää verkkotoiminnan maksimituotot. Sähköalan järjestöt Finergy ja Sähköenergialiitto Sener valittavat aloitteessa kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreelle, että tuottovaatimus on liian alhainen.

Senerin toimitusjohtaja Juha Naukkarinen myöntää, että sähköä siirtävät yhtiöt voisivat tehdä entistä parempaa tulosta, jos tuottovaatimusten ylärajaa nostettaisiin.

– Välttämättä siirtohinnat eivät kuitenkaan nouse. Nykyäänkin monen yhtiön tuotto on ylärajaa alempi, sanoo Naukkarinen.

Tuotto tarkoittaa oman ja vieraan pääoman tuottoa. Oman pääoman tuotto on viiden vuoden obligaatiokorko, johon lisätään tietty riskilisä. Käytännössä korko on vaihdellut 5–7 prosentissa. Vieraan pääoman tuotto määräytyy puolestaan yritysluottojen keskikoron mukaan. Toissa vuonna yritysluottojen keskikorko oli vajaat 6 prosenttia.

Järjestöjen mukaan tuottojen määrittelyn nykykäytäntö johtaa siihen, ettei verkkotoiminta ole kilpailukykyistä muiden vastaavan riskitason bisnesten kanssa.

Energiamarkkinaviraston mukaan sähköyhtiöt voivat olla kilpailukykyisiä, vaikka sijoitetun pääoman tuotto olisi alhainen.

– Toiminnan kustannukset voi veloittaa asiakkailta. Investoinnit voi siirtää siirtohintoihin, sanoo ryhmäpäällikkö Antti Paananen Energiamarkkinavirastosta.

?Tuottotasonennakointi vaikeaa?

Sähkönsiirtoalan mukaan sähköyhtiöt joutuvat myös korkotason ennakointivaikeuksien takia mitoittamaan tuotot alhaisiksi.

– Emme tiedä vieläkään, mikä esimerkiksi viiden vuoden obligaatiokorko oli viime vuonna. Siirtohinnat on kuitenkin pitänyt vahvistaa ennen vuotta 2001, sanoo Naukkarinen.

Sähköjärjestöt vaativatkin, että vuoden tarkastelujakso tuottojen määrittelyssä muutettaisiin pidemmäksi. Tällöin korkotason vaihtelut kompensoisivat toisensa. Vastaavasti pääoman ylituotot kompensoituisivat alituotoilla.

Energiamarkkinavirasto näyttää vihreää valoa sille, että korkojen ennakointia on mahdollista kehittää. Sen sijaan tuottojen määrittelyssä vuoden mittaista tarkastelujaksoa ei ole viraston mukaan mahdollista pidentää.

Sähköyhtiöt haluavatkilpailuelimen alalle

Sähköyhtiöt vaativat myös muun muassa kilpailuneuvoston tyyppistä elintä Energiamarkkinaviraston yläpuolelle. Neuvosto ratkaisisi juuri esimerkiksi riidat tuottojen määrittelystä. Energiamarkkinavirasto puoltaa neuvoston perustamista, mikäli virasto saa lisää täytäntöönpanovaltaa.

Sähköyhtiöiden vaatimukset ovat KTM:n käsittelyssä. Ministeriö voi antaa joihinkin alan asioihin tarkentavia määräyksiä. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa ainakaan pääoman tuottotason suhteen.

Energiamarkkinaviraston mukaan tuottotason korottaminen onkin lainsäätäjien asia.

Tuoreimmat osastosta