200205713 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työministeriö valmistelee lakia pakollisista huumetesteistä

Julkaistu: 16.1.2002 20:16

Myös tietosuojaan halutaan selkät säännökset

Työministeriö (TM) alkaa valmistella lakiesitystä, jonka antaa työnantajille oikeuden tehdä huumetestejä. Testausoikeus koskisi työntekijöitä, jotka voivat vaarantaa työssään jonkun hengen tai terveyden.

Ministeriö aloittaa huumetestausta koskevien lakipykälien valmistelun uudestaan eduskunnan tahdosta, vaikka asiaa käsittelevä uusi laki hyväksyttiin syksyllä.

Eduskunta on tyytymätön siksi, että viime syksynä voimaan tulleesta tietosuojalaista ei löydy huumetestausta koskevia tarkkoja säännöksiä. Työnantajat katsoivat tuolloin, ettei huumetestejä varten tarvita erillisiä säännöksiä.

Syksyllä säädetyn tietosuojalain perustelujen mukaan työnantajalla ei ole oikeutta määrätä työntekijää tai -hakijaa huumetestiin. Lain erityissäännöksissä mainitaan, että huumetesteistä kieltäytymisellä ei ”ole sellaisenaan seurauksia”.

Huumetestit määrättäisiin

tietyin ehdoin

Eduskunnan mielestä laissa on oltava selkeät säännökset siitä, millaisia huumetestejä ja missä tilanteissa työpaikoilla saa tehdä sekä millaisin edellytyksin työntekijöiden pitää testeihin osallistua.

– Tietyissä tilanteessa tulisi pakolliset testit, sanoo TT:n varatuomari Mikko Nyyssölä, joka on myös TM:n työryhmän jäsen. Työryhmällä on aikaa vuoden loppuun asti.

Huumetestausta pohtii myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä, joka viimeistelee parhaillaan omaa esitystään. Tarkoitus on, että työministeriön työryhmä jatkaa STM:n työryhmän työtä.

STM:n työryhmä viimeistelee kantaa, jonka mukaan työntekijän on pakko osallistua huumetestiin vain silloin, kun hän työssään voi vaarantaa jonkun hengen tai terveyden.

TM:n työryhmän tehtävä on myös laatia säännökset työpaikkojen alkoholitestauksesta. Nykyään myöskään siitä ei ole laissa tarkkoja säännöksiä, vaikka alkoholitestaus on kuulunut tietosuojalakia sorvanneen työryhmän toimialaan.

Myös sähköpostin

valvonta saa säännöt

Eduskunta oli tyytymätön myös uuden lain kohtiin, jotka koskevat sähköpostin valvontaa ja teknistä valvontaa. Eduskunnan mukaan nyt on saatava selkeät säännökset siitä, millaista teknistä valvontaa työnantajalla on oikeus harjoittaa ja miten työnantaja voi valvoa sähköpostin käyttöä.

Siksi myös sähköposti- ja tekniikkakysymykset kuuluvat TM:n työryhmän toimeksiantoon. Uusi tietosuojalaki ottaa kumpaankin asiaan kantaa löysästi.

Uusi laki ei sääntele sitä, millaiset oikeudet tai velvollisuudet työnantajalla on valvoa sähköpostin tai teknisten välineiden käyttöä. Tekninen valvonta kohdistuu esimerkiksi puhelimen ja tietokoneen käyttöön.

Tuoreen tietosuojalain mukaan yhteistoimintalaki säätelee sähköpostin käyttöä ja teknistä valvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajat ja työntekijät sopivat yhdessä työpaikoittain valvonnasta.

– Päätösvalta (valvonnassa) kuulu kuitenkin työnantajalle, sanoo Nyyssölä.

Uusi tietosuojalaki määrää myös, että työnantaja ei saa vaarantaa työntekijöiden yksityisluontoisten viestien salaisuutta sähköpostin tai tietoverkon käytössä.

Laki työelämän tietosuojasta oli tarkoitus hyväksyä jo aiemmin. Lakiesitys kaatui kuitenkin vuoden 1999 keväällä eduskunnan vastustukseen. Kansanedustajat kritisoivat tuolloin erityisesti lakiesityksen geenitestejä koskevaa kohtaa. Tietosuojalain valmisteluun osallistuneet osapuolet ovat väitelleet esimerkiksi siitä, pitäisikö huumetestit sallia vai ei.

Lakihanke joutui valiokuntien tyrmäyksen jälkeen uuteen valmisteluun. Tietosuojalaki meni läpi viime syksynä. Uuden lain mukaan työntekijöiden ei tarvitse osallistua geenitesteihin.

Tuoreimmat osastosta