Viidennnes vaihtaa paikkaa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Koulutettujen liikkuvuus seuraa taloudellista kehitystä

Julkaistu: 16.1.2002 13:23

Vuosittain keskimäärin 20 prosenttia työllisistä vaihtoi työpaikkaa. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen tutkimuksessa korkeasti koulutetun väestön liikkuvuudesta vuosina 1988-1999. Liikkuvuusaste kunakin vuonna on edellisvuodesta toimipaikkaa vaihtaneiden työllisten suhde työllisiin.

Työssäkäyvien ikä oli suurin liikkuvuuteen vaikuttava tekijä. Iän kasvaessa liikkuvuus laskee voimakkaasti, mikä koski sekä korkeasti että vähemmän koulutettuja työntekijöitä. Tuloksen taustalla vaikuttivat myös työsuhteen pituus ja työkokemus, jotka olivat nuorimmilla ikäryhmillä lyhyitä, sillä heidän oli vaikeampi saada pysyviä työsuhteita. Sen sijaan sukupuolella ei näyttänyt olevan vaikutusta. Vuosikymmenen alussa miesten liikkuvuusasteet olivat hieman suurempia kuin naisten ja lopulla puolestaan naisten liikkuvuus oli miesten liikkuvuutta vähän korkeampi.

Työpaikan ominaisuuksista liikkuvuuteen vaikuttivat toimipaikan koko ja toimiala. Liikkuvuusasteet pienenevät yrityksen koon kasvaessa. Iän vaikutus liikkuvuuteen näkyi toimialoittaisissa liikkuvuusasteissa. Informaatioteknologian toimialoilla, joissa on paljon nuoria työntekijöitä, liikkuvuus oli korkeinta sekä nuorempien että vanhempien ikäryhmissä.

Maanviljelyn ja teollisuuden toimialoilla liikkuvuusasteet laskivat laman aikana muita aloja voimakkaammin ja taantuman jälkeenkin ne pysyivät muita aloja alhaisempina. Nousua näillä aloilla oli hieman vasta 90-luvun lopulla.

Tuoreimmat osastosta