200209613 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Joka neljäs yritys vähentää mainontaa tänä vuonna

Julkaistu: 15.1.2002 19:55

Mainosbarometri näyttäävaloa lähinnä sähköiselle medialle

Yritykset ovat nyt varovaisempia mainonnan budjetoinnissaan kuin kertaakaan sitten 1990-luvun alkuvuosien. Mainostajien liiton tuore Mainosbarometri, kertoo, että joka neljäs mainostaja käyttää tänä vuonna mainontaan vähemmän kuin viime vuonna. Budjetteja on leikattu keskimäärin 20 prosenttia.

Mainontaa lisääviä joulukuussa tehdyssä kyselyssä oli 35 prosenttia vastaajista. Mainospanostusten kasvu on keskimäärin 16 prosenttia.

Barometrikäyrät osoittavat muutoksen mainonnassa tapahtuneen vuonna 2001 ja suunnan alaspäin jatkuvan tänä vuonna. Ero viime vuodelle tehtyihin suunnitelmiin on siinä, että nyt mainostajat keskittävät ostonsa pikemminkin mediaan kuin muuhun markkinointiviestintään.

Mediamainonnan ulkopuolelta parhaiten asemansa säilyttävät osoitteellinen suoramainonta ja myymälämainonta. Sen sijaan vielä vuosi sitten kovassa vedossa olleen tapahtumamarkkinoinnin suosio on hiipunut selvästi.

Lehdet menettäneetvetovoimaansa

Mediaryhmistä lehdet ovat menettäneet eniten vetovoimaansa. Vain aikakauslehtiryhmässä yleis-, naisten- ja harrastelehdille on luvassa lisää mainostajia. Sähköisen median tilanne sen sijaan näyttää paranevan.

Television käyttöä lisääviä on 20 prosenttia enemmän kuin tv-näkyvyyttä vähentäviä. Mainonta uudemmissa sähköisissä välineissä kiinnostaa laajasti. Internet-, sähköposti- ja mobiilimainonnan sekä interaktiivisen tv-mainonnan saldoluvut (mainontaa lisäävät miinus mainontaa vähentävät) ovat 23–47.

Gallup Mainostieto julkaisee viime vuoden mediamainonnan luvut ensi viikolla. Marraskuun loppuun mennessä mediamainonta oli pudonnut edellisvuodesta 5,5 prosenttia.

Mainostajien liiton joulukuussa 2001 tekemään kyselyyn vastasi hieman alle kolmannes yli 400 yrityksen jäsenkunnasta. Vastaajien yhteenlasketut mainosbudjetit olivat noin 327 miljoonaa euroa (lähes kaksi miljardia markkaa). Vastaajista reilu kolmannes edusti palvelualoja, kolmannes teollisuutta, neljännes kauppaa ja loput moniala- tai muita yrityksiä.

Näkymät ovat parantuneet edellisestä, elokuun kyselystä, mutta kesän jälkeen tehtävä tiedustelu on aiemminkin antanut huomattavasti epämääräisemmän kuvan seuraavasta vuodesta kuin lähellä vuodenvaihdetta tehty kysely.

Tuoreimmat osastosta