Sitran ohjelma: - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vakaus Suomen perusarvo myös tulevaisuudessa

Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset maailman tapahtumissa pakottavat meidät ottamaan entistä selvemmin huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät, ilmenee Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran tuoreessa ohjelmassa.

10.1.2002 21:03

Sitran mukaan taloudellinen vakaus, energiaratkaisujen kestävyys, ympäristön puhtaus ja elintarviketurvallisuus, tietoturvan varmistaminen ja päätöksenteon säilyminen tehokkaana ja demokraattisena ovat keskeisiä tekijöitä, kun Suomi rakentaa tulevaisuuttaan.

Tällaisia ajatuksia ja ehdotuksia sisältyy Suomi 2015 -ohjelman neljännen kurssin loppuraporttiin, joka julkistettiin torstaina. Ohjelman on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja sen osallistujat ovat suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä päättäjiä politiikan, julkisen hallinnon, elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja kulttuurin aloilta.

Vastuunkanto uudelleen arvoonsa

Suomi 2015 -ohjelman neljäs raportti keskittyy tarkastelemaan Suomen tulevaisuutta turvallisuuden, mutta myös osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Raportissa pohditaan Suomen kilpailukyvyn osatekijöitä, hyvinvointiyhteiskunnan haasteita, yrittäjyyttä, osaamista ja innovaatiota sekä päätöksentekoa.

Raportissa korostetaan, että suomalaisen perinteen ja arvopohjan välittäminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Yhteiskunnan arvoista tärkeimmiksi täytyy uudestaan nostaa vastuunkanto ja huolenpito perheestä ja muista lähimmäisistä.

Nämä arvot ovat sekä kilpailukykyisen yritystoiminnan että koko terveen yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnan ja yksilöiden vastuulla on ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suoraan.

Palvelutoreja kehitettävä

Hallintorakenteita pitää kehittää avoimempaan ja joustavampaan suuntaan. Kun yhden luukun periaatetta on vaikea toteuttaa kaikissa palveluissa, kannattaisi kehittää "palvelutoreja", missä julkiset ja yksityiset palvelut olisivat samassa paikassa tarjolla kansalaisille ja yrityksille.

Kuntien tehokkuutta asukkaiden palveluntuottajana voidaan tehostaa vähentämällä selvästi kuntien lukumäärää.

Työelämässä pienipalkkaisia työtehtäviä pitää voida tukea yhteiskunnan lisäavustuksella, jos se auttaa erityisesti nuorten jalansijan saamista ja sopeutumista työelämään.

Suomessakin kannattaa kokeilla periaatetta "ansaitse euro, yhteiskunta antaa toisen". Näin voitaisiin madaltaa työelämän kynnystä, niin että nuoret pääsevät kiinnittymään normaalilla tavalla yhteiskuntaan.

Suomi 2015 -ohjelma on osa Sitran koulutustoimintaa. Ohjelman keskeinen tavoite on suomalaisen yhteiskunnan ylimmän tason päättäjien tietojen, taitojen, valmiuksien ja verkostojen kehittäminen suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta koskevissa asioissa.

Ohjelman edelliset kurssit ovat julkistaneet työnsä tulokset kahtena edellisenä vuotena. Jatkossa ohjelmaan kuuluu vielä kaksi samanlaista kurssia.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?