200201882 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Odotukset Yhdysvaltojen käänteestä voimistuvat

Julkaistu: 4.1.2002 10:20

Yhdysvaltojen teollisuuden odotukset käänteen koittamisesta kiihtyvät. Eilen julkistetun tutkimuksen mukaan informaatioteknologian tuotteiden, lähinnä tietokoneiden ja viestintävälineiden, kysynnän uskotaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia viime vuodesta, ja esimerkiksi mikropiirejä valmistavan Intelin tilanteen arvioidaan kohentuvan. Tutkimus ei kuitenkaan ottanut kantaa toipumisen ajankohtaan.

Tutkimus vahvisti teollisuuden odotusindikaattorin keskiviikkona antamia tietoja Yhdysvaltojen käänteen todennäköisyyden kasvusta. Tänään julkistetaan kuitenkin tieto Yhdysvaltojen joulukuun työttömyysasteesta, jonka arvioidaan nousseen 5,7 prosentista 5,8 prosenttiin ja taloudesta poistuneen 155 tuhatta työpaikkaa. Marraskuussa työpaikkoja hävisi 331 tuhatta, joten odotusten toteutumista voi pitää merkkinä työttömyyden pysymisestä aisoissa. Joulukuun lukua kuitenkin vääristää epätavallisen korkea lämpötila, joulukuu on ollut noin kymmenen astetta normaalia lämpimämpi Yhdysvalloissa, joka on vähentänyt rakennusalan irtisanomisia. Vastavaikutus saattaa näkyä tammikuun työttömyystilastojen epätavallisen voimakkaana nousuna. Eilen julkistetut työttömiksi ilmoittautuneiden määrät olivat kahdenviime viikon ajalta noin 80 tuhatta ennakkotietoja suuremmat, mikä ei vielä näy joulukuun työttömyysasteessa.

Tänään julkaistaan myös palvelualojen odotusten indikaattori, jonka ennustetaan heikentyneen marraskuun 51,3 pisteestä 50 pisteeseen, mikä merkitsee palvelujen tuotannon kasvun hidastumista tai painumista nollaan. Perinteisen tulkinnan mukaan 50 pistettä on raja tuotannon kasvun ja supistumisen ennakoinnin välillä. Koska palvelualat työllistävät noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltojen työvoimasta ja tuottavat huomattavan osan maan kokonaistuotannosta, niiden odotusten merkitys juuri työllisyyteen on huomattava. Työllisyyden heikentyminen taas vähentää taloutta vielä toistaiseksi käynnissä pitävää yksityistä kulutusta.

Työttömyyden kasvu saattaa myös tietää vaikeuksia amerikkalaispankeille, joiden myöntämien asuntolainojen maksuhäiriön mahdollisuus kasvaa työttömyyden myötä. yhdysvaltojen pitkät korot, joihin asuntolainojen korot ovat sidotut, eivät ole vuoden aikana laskeneet merkittävästi keskuspankin voimakkaasta korkoelvytyksestä huolimatta.

Osakemarkkinat reagoivat voimakkaasti teknologiaodotusten vahvistumiseen. Yhdysvaltojen Nasdaq-indeksi vahvistui 3,3 prosenttia teollisuusindeksien tyytyessä prosentin nousuun. Aasiassa Japanin markkina palasivat pitkältä vuodenvaihteen lomalta nousussa, Nikkei vahvistui kolme ja laajempi Topix kaksi prosenttia. Hang Seng ja Kospi ovat myös nousseet 2,5 ja kolme prosenttia tekno-odotusten varassa.

Korkomarkkinoilla yhdysvaltojen viitelainojen tuotot ovat laskeneet jonkin verran työttömyystilaston lisättyä odotusta ohjauskoron laskusta tammikuun lopulla.

Valuuttamarkkinoilla jeni vahvistui sijoittajien ostaessa japanilaisosakkeita, dollari painui 138,8 jenistä 131 jeniin. Euro heikkeni 0,905 dollarista 0,90 dollariin pääasiassa jenin liikkeen vuoksi: jeneissä euro painui 119 jenin yläpuolelta 118 jeniin.

Tuoreimmat osastosta