2001011596 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sopimus takaainvestoinneilleyhdenvertaisen kohtelun

Julkaistu: 19.12.2001 20:12

Investointisopimusten tarkoituksena on suojata yritysten sijoituksia poliittiselta riskiltä ja parantaa sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Suomen kanssa sopimuksen tehnyt valtio takaa suomalaiselle sijoittajalle yhdenvertaisen kohtelun oman maan sijoittajien kanssa.

Kohdemaalla on kuitenkin oikeus valita, millä sektoreilla suomalainen yritys voi toimia. Esimerkiksi Meksiko ja Saudi-Arabia sallivat öljyntuotannossa vain kotimaisten yritysten toiminnan.

Investointisopimuksilla taataan sijoitusten ja niihin liittyvien varojen ja tuottojen vapaa siirto maan rajojen yli ilman viranomaisrajoituksia. Myös pakkolunastuksesta ja vahingon aiheuttamisesta syntyvät vahingot on korvattava välittömästi ja täydestä arvosta.

Investointisopimukset edellyttävät, että kohdemaan lainsäädäntö ja määräykset ovat selkeät ja avoimet. Sijoittajan oikeusturvaa parantaa kansainvälinen välimiesoikeusmenettely, johon yritys voi riitatapauksen viedä.

Lähetystöneuvos Jukka Nysténin mukaan suomalaisten ei ole toistaiseksi tarvinnut viedä yhtään asiaa oikeuteen.

– Ongelmia tulee suhteellisen vähän, sillä investointisopimukset ovat jo itsessään voimakkaita instrumentteja ja ne ehkäisevät ongelmia jo ennalta. Valtiot eivät halua joutua sijoittajan haastamana oikeuteen, sillä se vaurioittaisi maan mainetta esimerkiksi kansainvälisten luokituslaitosten silmissä.

Tuoreimmat osastosta