2001011580 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Rakennusten suunnittelustanousemassa kiista

Julkaistu: 18.12.2001 20:56

Ympäristöministeriössä laaditaan uutta rakentamismääräyskokoelman osaa, jossa määritellään ensi kertaa tarkasti, millainen koulutus erilaisten rakennusten suunnittelijoilla on oltava. Alustavien kaavailujen mukaan vaativimpien rakennusten suunnittelijoiksi kelpaisivat vain ylimmän koulutuksen saaneet arkkitehdit. Käytännössä tämä tarkoittaa korkeakouluista tai yliopistoista valmistuneita arkkitehtejä.

Opistotasoiset arkkitehdit voisivat jatkossa suunnitella esimerkiksi tavallisia asuinkerrostaloja, toimisto- ja liikerakennuksia sekä tuotantorakennuksia. Osa rakennusinsinööreistä voisi suunnitella käytännössä vain pientaloja.

Ympäristöministeriössä uusia rakennusmääräyksiä valmistelevan ylijohtajan Jouni J. Särkijärven mukaan suunnittelun tasossa ei sinällään ole tähän saakka ollut ongelmia. Ministeriössä halutaan kuitenkin, että rakennussuunnittelussa arvostettaisiin nykyistä enemmän koulutusta ja ennen kaikkea ylimmän tason koulutusta.

Insinööriliitto pitää ympäristöministeriön suunnitelmaa käsittämättömänä ja rajuna elinkeinotoiminnan rajoittamisesityksenä. Siltä se väistämättä näyttääkin, koska rakennusmääräyksillä päätetään, kuka saa suunnitella mitäkin.

Ympäristöministeriössä pitää pohtia tarkoin, ovatko tällaiset elinkeinovapautta rajoittavat määräykset todella tarpeellisia. Jos niitä pidetään tarpeellisina, on mietittävä siirtymäaikojen käyttöä määräysten soveltamisessa. Insinööritoimistojen ammattitaito vaativienkin rakennusten suunnittelussa ei häviä, vaikka määräyksiä muutetaan.

Tuoreimmat osastosta